Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 1459 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-3.11-32: Câu chuyện diễn tả lòng nhân từ, tha thứ của Thiên Chúa cách sống động và đầy cảm xúc qua hình ảnh của người cha hiền từ, nhẫn nại và bao dung, trước những đứa con phạm nhiều sai lầm. 
/ 1785 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-3. 11-32: Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về lòng thương xót của Chúa đối với tội nhân biết ăn năn sám hối; nhờ đó thúc đẩy chúng ta trong Mùa Chay này, biết tin tưởng vào tình yêu thương...