Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 2288 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 21-33:  Mười hai Tông đồ được Chúa Giêsu kêu gọi không phải là những người hoàn hảo, họ có đầy những nhát đảm như Phêrô, nóng nảy như Gioan, không dễ bị khuất phục như Nathanael, quá khích như Simon, đầy toan tính như Giuđa Iscariô
/ 1717 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 1-15: Yêu thương trở thành điều răn mới - mới vì Chúa Giêsu đòi mọi người phải yêu nhau như Người đã yêu mọi người. Như vậy, vấn đề cốt lõi ở đây là phải cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu. 
/ 2046 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 26: 14-25 Giuđa dùng sự tự do và sự khôn ngoan của lý trí không hợp với ý Chúa nên ông lãnh hậu quả đau đớn.
/ 2009 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 21-33.36-38: Mỗi lần chúng ta chiều theo lòng ham muốn của cải, danh vọng, chức quyền, lạc thú hay ý riêng mà phản bội Chúa, là mỗi lần chúng ta đi trong tăm tối như vậy.
 
/ 2066 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 1-15: Thánh sử Gioan, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến nhiều hơn hết, đã thuật lại việc Người cúi xuống rửa chân cho các tông đồ đang khi dùng bữa ăn cuối cùng với các ông. Vào thời Chúa Giêsu, rửa chân cho người khác là một công việc rất thấp kém...
/ 2301 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 26: 14-25 Giuđa dùng sự tự do và sự khôn ngoan của lý trí không hợp với ý Chúa nên ông lãnh hậu quả đau đớn.
/ 2136 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 21-33.36-38: Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”...