Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 882 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 20, 1-9:  Đức Kitô chính là hơi ấm cho toàn thể nhân loại. Chính Người đã hiện diện trong trần gian, đã dùng cái chết và phục sinh để cứu độ nhân loại. 
/ 1235 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 20, 1-9: Tin Mừng thuật lại câu chuyện về việc mấy phụ nữ ra thăm mồ Chúa Giêsu để chứng minh Chúa Giêsu đã sống lại thật. Cùng một câu chuyện mấy phụ nữ ra thăm mồ Chúa Giêsu, nhưng bốn thánh sử kể lại cách thức khác nhau...
/ 1040 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Thánh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 19: 38- 47: Diễn tiến của cử hành phụng vụ hôm nay giúp chúng ta luôn có cái nhìn lạc quan và tràn đầy hy vọng, nhất là khi chúng ta đối diện với những thử thách, sống gió của cuộc đời....
/ 921 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Thánh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 18: 1-19 Khi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá, những kẻ chống đối vỗ tay vui mừng....