Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 964 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6:16-21: Cơn giông tố bão bùng và sức mạnh của sóng gió cuộc đời có mạnh đến đâu cũng không thể nhấn chìm cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta can đảm xác tín niềm tin và đặt niềm hy vọng của chúng ta nơi tình yêu của Thiên Chúa.
/ 1214 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6: 1-15 Chúng ta tin rằng với sự hiện diện của Chúa Giêsu, chúng ta là những người cộng tác đắc lực của Người; phép lạ hoá bánh ra nhiều sẽ lập lại mỗi ngày trong thế giời này. 
/ 848 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6:22-29: Đám đông đã từng tung hô Người trong ngày Nguời khải hoàn vào Giêrusalem, cũng như chính đám đông đã gào thét đòi đóng đinh Người vào thập giá.

/ 1045 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6: 1-15 Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay cho thấy ngữ cảnh mà Chúa Giêsu, vì thương đám đông đang khao khát sự sống tìm đến với Người, đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống họ. 
/ 1355 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6:22-29: Tin là một việc làm. Tin Chúa Giêsu là Đấng Chúa Cha sai đến thì phải thực hiện điều mình tin. Vậy chúng ta đã tin chưa? Và chúng ta đã thực hành điều mình tin như thế nào?

/ 648 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6:16-21 Đừng sợ vì Chúa Kitô biết mọi sự trong tâm hồn mỗi người, Ngài thấu hiểu những khó khăn của chúng ta, và Ngài hằng luôn hiện diện bên chúng ta để cứu giúp chúng ta. 
/ 2170 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6:22-29  Người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ!"...

/ 1417 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Luca 24: 35-48 Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.Chính anh em là chứng nhân về những điều này...