Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 1340 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 30-35: Chúa Giêsu là Bánh hằng sống, Bánh ban sự sống đời đời. Đón nhận Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được sự sống đời đời. Tin Mừng hôm nay là bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh hằng sống. 
/ 1730 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 30-35: Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”...