Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 2024 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 16-20: Bài Tin Mừng hôm nay tuy ngắn, nhưng Đức Giêsu đã lặp đi lặp lại lời tâm sự: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”....
/ 3073 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 16-20: Bài Tin Mừng hôm nay tuy ngắn, nhưng Đức Giêsu đã lặp đi lặp lại lời tâm sự: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”....