Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 1486 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 20-26: Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con...
/ 3022 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hiệp nhất trong tình yêu - Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh B

Tin Mừng Ga 17: 20-26: Trang Tin Mừng hôm nay là phần kết thúc lời cầu nguyện hiến tế Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trước khi Ngài lên Giêrusalem chịu khổ nạn. Chúa Giêsu cầu nguyện không chỉ cho sự hiệp nhất giữa các tông đồ nhưng còn cho tất cả chúng ta – những người tin vào Thiên Chúa qua lời rao giảng của các tông đồ và những người kế vị các ngài...
/ 1974 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 20-26: Đoạn Tin Mừng trích từ những lời nguyện thánh hiến của Chúa Giêsu chứa nhiều hình ảnh ẩn dụ, đó là một sự phác hoạ nên chân dung người môn đệ đích thực...