Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 2233 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20:19-23: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống có thể coi là ngày sinh nhật của Giáo Hội. 

/ 2619 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 10: 28-31:  Mỗi giây phút sống, chúng ta đều phải chọn lựa, từ những điều quan trọng cho cả đời, cho đến những việc nhỏ nhặt thoáng qua. Tất cả đều  phải trải qua “bàn sàng” chọn lựa.
/ 2283 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 10: 17-27: khi Chúa đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến bảo anh: “Anh chỉ thiếu một điều, là hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Anh ta đã bỏ cuộc.
/ 2500 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phân Phú Cường

Tin mừng Mc 10: 13-16: Sứ điệp đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy trái tim yêu thương của Chúa Giêsu dành cho các trẻ nhỏ, khi Chúa Giêsu để cho các trẻ nhỏ đến với mình và yêu thương chúc lành cho chúng.
/ 2373 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 10: 1-12: Ngay từ buổi khởi đầu của bình minh trong lịch sử nhân loại, Thiên Chúa đã trao ban cho con người một quà tặng vô giá, đó là lời chúc phúc trên đời sống hôn nhân của con cái loài người khi Thiên Chúa phán: “sự gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly”
/ 1633 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 41-51: Tự mình phạm tội đã là chuyện khủng khiếp rồi, nhưng dạy kẻ khác phạm tội, lại càng vô cùng tệ hại hơn.
/ 2422 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 38-40: Chúa Giêsu đến để thiết lập vương quốc Thiên Chúa, nơi đó không có tị hiềm ghét ghen. Sứ vụ của Chúa Giêsu là làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân hậu yêu thương...
/ 1959 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 30-37: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy...