Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 1996 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 28-30 Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta - những người đang vất vả mang gánh nặng nề, nhất là vất vả và gánh nặng nề khi sống các giá trị Tin Mừng - hãy đến cùng Người, Người sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 

/ 1434 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-27 Chúng ta không thể hiểu và đón nhận người khác nếu chúng ta không có một tương quan với người đó. Cũng vậy, chúng ta không thể hiểu và đón nhận sứ điệp của Chúa Giêsu nếu chúng ta không có một tương quan với Người.

/ 1418 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Đoạn Tin Mừng trên diễn tả cho ta thấy những người Pharisêu cảm thấy bực tức, ghen ghét trước sự giảng dạy và hành động của Chúa Giêsu, nên họ có ý định làm hại Chúa Giêsu.

/ 1505 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn...

/ 1688 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 28-30 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng

/ 1169 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-27 "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn

/ 1393 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 6: 30-34: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút".

/ 1356 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người