Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 1173 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18:1-5.10.12-14: Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

/ 1734 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống Sao Để Về Trời Với Mẹ - Suy niệm Thứ Ba tuần XIX Thường Niên B

Tin mừng Mt 18:1-5.10.12-14: Lễ Mẹ Lên Trời nhắc nhở chúng ta một điểm thực hành nữa là Đức Mẹ ở trên trời là để giúp chúng ta. Đức Mẹ không ngồi nghỉ, chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa, chờ đợi chúng ta lên trời.

/ 1473 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba tuần XIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18:1-5.10.12-14: Trong Tin Mừng hôm nay đã mang đến một lời nhắc nhớ vô cùng ý nghĩa. Trẻ em là quà tặng cuộc sống. Các em đáng được yêu thương và quan tâm chăm sóc, vì lẽ các em là tương lai của Giáo Hội.