Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 1758 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23, 23-26: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! 
/ 1885 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 22: 1-14: Dụ ngôn của đoạn Tin Mừng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa luôn yêu thương và quãng đại với tất cả mọi người. Ngài luôn dọn sẵn những bữa ăn trang trọng để thiết đãi con người, đó chính là bữa ăn hạnh phúc, bữa ăn của ơn cứu độ.
/ 1999 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23, 23-26: Rõ ràng, đó là vì thái độ sống giả hình, gian dối của họ. Các kinh sư, các người Pharisêu được xem là những thành phần được trọng vọng trong đời sống xã hội và tôn giáo của người Do Thái lúc bấy giờ....
/ 1713 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ga 6: 60-69: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng thánh của Thiên Chúa”...

/ 2260 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 22: 1-14: “Mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Thiên Chúa nhân lành luôn yêu thương mời gọi hết mọi người chúng ta vào hưởng hạnh phúc Nước Thiên Chúa, như vị vua mở tiệc cưới cho hoàng tử mời mọi thực khách đến dự...
/ 1998 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ga 6: 51-58: Chúa Giêsu khẳng định mạnh mẽ “nếu các ông không ăn thịt Con Người... thì các ông không có sự sống nơi mình”. Khi sự sống thiêng liêng không có trong ta, hậu quả là chúng ta chỉ làm được những việc đưa tới sự chết. Chết nghĩa tình. Chết ý nghĩa sống