Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 1177 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 4:14-22a Nhận được hồng ân đức tin, người tín hữu chúng ta cũng được sai đi loan báo Tin Mừng này, Tin Mừng của niềm hy vọng về sự giải phóng khỏi sự áp bức của sự dữ, chứ không là loan báo về những sự hão huyền. Lời loan báo tin vui được thể hiện ngay chính trong đời sống thường ngày của chúng ta.

/ 1295 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên B - Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng

Tin Mừng Mt 18:1-5: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu giáo huấn các Tông đồ phải hóa nên như trẻ nhỏ, để kêu gọi chúng ta biết sống chân thật trước mặt Thiên Chúa và với bản thân. Như vậy, Chúa Giêsu đã tuyên bố tinh thần trẻ thơ là điều kiện thiết yếu để được vào Nước Trời.