Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 494 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 67-79: Một Mùa Vọng nữa lại đi qua! Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những việc Chúa đã làm cho chúng ta để dâng lời cảm tạ tri ân. Đó là việc làm cần thiết và rất hữu ích.

/ 1038 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia Thất - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 2: 41-52: Đoạn Tin Mừng này thuật lại việc Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse thất lạc Chúa Giêsu trong chuyến hành hương lên đền thờ Giêrusalem dịp mừng đại lễ Vượt Qua. 

/ 980 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 67-79: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời ông Dacaria dâng lên chúc tụng Thiên Chúa là Đấng trung thành thực hiện lời hứa cứu độ và loan báo về vai trò của Gioan - vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế. 

/ 764 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 42-46: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ...
/ 715 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 1: 26-38: Người tín hữu đọc kinh Mân Côi với ý nghĩa là từng lời kinh được ví như từng đóa hoa hồng dâng lên Đức Mẹ; và kết hợp với Đức Mẹ dâng lên Chúa Giêsu.