Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 864 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 34-44 “Hãy cho họ ăn”, lệnh truyền này không chỉ dành riêng cho các Tông đồ, nhưng còn dành cho chính từng người Ki-tô hữu chúng ta. “Hãy cho họ ăn”, hãy cho con người hôm nay được no thoả Lời Chúa.

/ 918 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 4:12-17.23-25 Gio-an Tiền Hô - người đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế - đã bị tống ngục. Điều này không làm cho Chúa Giê-su sợ hãi từ bỏ con đường Chúa Cha trao cho Người, nhưng Người tiếp tục hoạt động cách khác.

/ 825 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba, Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 1:1-18: “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi”.
/ 1148 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2:1-12  Tin mừng hôm nay ghi lại phản ứng rất tiêu biểu của đám đông thời Chúa Giêsu. Họ muốn được Ngài chữa lành trong thân xác, nhưng lại không muốn đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, mà phép lạ là một dấu chỉ. 
/ 690 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 40-45: Người bị bệnh cùi nhận được niềm vui không phải từ một người nào khác, nhưng là nhận được từ chính tình thương của Chúa Giêsu, một niềm vui ngoài sức tưởng tượng, ngoài sự chờ đợi của một người đã hoàn toàn tuyệt vọng.

/ 727 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 29-39: Đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Marcô hôm nay, cũng là một khung cảnh sống động và rất đẹp diễn tả một ngày sống của Chúa Giêsu.

/ 949 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 21b-28:  Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta biết: Ngài là Đấng uy quyền phép tắc. Lời Chúa trong Thánh vịnh 33, câu 6: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú”. 

/ 720 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 22-30 Qua lời chân thành của Gioan Tiền Hô, chúng ta đã có câu trả lời: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại".