Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 1818 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 34-44  Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu không chỉ mặc khải cho đám đông nhận ra quyền năng của Người mà Chúa Giêsu còn muốn biểu lộ cho dân chúng thấy được tình thương, lòng thương xót của Chúa dành cho những người tin và dám bước theo Người.

/ 2052 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 4:12-17.23-25 Sứ điệp lời rao giảng của Chúa Giêsu là: “Hãy hối cải, vì nước Trời đã gần đến”.

/ 2447 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm, Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 1:1-18: Lời Thiên Chúa đang ngỏ với ta qua Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Hãy đến bên hang đá để nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Hãy mở rộng trái tim để đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa. 
/ 2474 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 1:1-17  Qua Trang Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng là con người thật. Người có dòng dõi tổ tiên như chúng ta. Người được sinh ra và thuộc về một dân tộc như chúng ta. 

/ 1301 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 22-30 Đọc đoạn Tin Mừng này trong bối cảnh truyền giáo, chúng ta thấy dấy lên trong lòng sự phấn khởi lạ thường. Tại sao như thế? Chúng ta phấn khởi bởi nhiều phép rửa được thực hiện thời Chúa Giê-su, từ nơi Chúa Giê-su và cả từ nơi Gio-an. 

/ 2019 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Sau Lể Hiển Linh A- GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 12-16 Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cử chỉ ưu ái mà Chúa Giê-su dành cho những người cùng khổ, những kẻ bị xã hội ruồng rẫy. 

/ 2089 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 34-44 “Hãy cho họ ăn”, lệnh truyền này không chỉ dành riêng cho các Tông đồ, nhưng còn dành cho chính từng người Ki-tô hữu chúng ta. “Hãy cho họ ăn”, hãy cho con người hôm nay được no thoả Lời Chúa.

/ 2395 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 4:12-17.23-25 Gio-an Tiền Hô - người đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế - đã bị tống ngục. Điều này không làm cho Chúa Giê-su sợ hãi từ bỏ con đường Chúa Cha trao cho Người, nhưng Người tiếp tục hoạt động cách khác.