Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 218 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 13-17 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người....

/ 388 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2:1-12 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi ...

/ 356 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 40-45 Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giê-su chữa lành cho một người bị bệnh phong cùi. Như chúng ta biết, vào thời Đức Giê-su người Do Thái cho rằng bệnh phong cùi chính là biểu tượng ...

/ 322 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 29-39 Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô cho chúng ta thấy sau khi Chúa Giê-su trừ quỷ trong hội đường, Người tiếp tục thể hiện lòng thương xót không chỉ với bà mẹ vợ ông Simôn mà còn với tất cả những ai biết chạy đến với Ng...

/ 382 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 21-28 Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô cho thấy một thực tế hết sức đáng lo ngại, đó là thế lực của sự dữ, của sự ô uế đã xâm nhập vào cuộc sống con người. ...

/ 535 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 20: 2-8 Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh Gioan Tông đồ. Được mừng kính trong Mùa Giáng Sinh, lễ thánh Gioan cũng là lễ của tình yêu....

/ 372 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Chúa Giáng Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 2: 15-20 Lễ Giáng Sinh là ngày hồng phúc dành cho toàn thể nhân loại. Qua mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Thiên Chúa biểu lộ tình yêu bao la của Ngài dành cho con người chúng ta....

/ 699 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 57-66 Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta sống trong tâm tình đợi chờ của Mùa Vọng, để ngày mai, chúng ta sẽ vui mừng lễ Chúa Giáng Sinh trong thánh lễ đêm....