Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 1548 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 14: 7-14: Trong năm kính thánh Giuse, chúng ta được mời gọi hãy học nơi thánh cả lòng kính sợ Thiên Chúa, khát khao được gặp Chúa và vinh danh Chúa trong đời sống hằng ngày để rồi một khi cưu mang Lời Chúa, chính Thiên Chúa sẽ ở trong ta và đong đầy cuộc sống ta thật nhiều hoa trái. 
/ 2202 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm thứ Tư tuần IV Phục Sinh năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12:44-50:  Niềm tin của chúng ta, là con cái của Chúa, phải được tỏ lộ công khai trong cuộc sống của mình. Nó được biểu lộ công khai bằng niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu, Người là Con Thiên Chúa và Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng ta. 
/ 1901 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 10: 11-18  Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết: Chỉ có một người mục tử nhân lành là Đức Kitô và mỗi chúng ta đây là đàn chiên của Người. Nhưng chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào sứ mạng mục tử nhân lành của Chúa Giêsu.

/ 2491 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6: 35-40:  Sau khi hoá bánh ra nhiều để nuôi sống hàng ngàn người, Chúa Giêsu đã không ngần ngại quả quyết rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ …”.
/ 1697 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 1-8:  Sự tái sinh mà Chúa muốn nói ở đây chính là ơn tái sinh làm con của Chúa qua phép Rửa tội. Đó là sự sống mới được trao ban trong Đức Kitô. 
/ 2332 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần V Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 1-11: Chúa Giêsu luôn khoan dung tha thứ và tạo điều kiện cho người tội lỗi hoán cải đời sống của mình. 
/ 1962 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7:7-12: Sứ điệp đoạn Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay mang một sứ điệp rất hiện sinh: Tình máu mủ ruột thịt, và cao sâu hơn là mối tình của Thiên Chúa và con người. 
/ 1278 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Tro B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 27-32: Mùa Chay là mùa của sám hối, mà sám hối không chỉ có nghĩa là trở về với Chúa, nhưng còn là giao hòa với tha nhân nữa.