Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 489 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 21-33.36-38: Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy việc Đức Giêsu cảnh báo hai môn đệ của Người về những việc sắp xảy đến, cảnh tỉnh trước âm mưu đen tối của Giuđa và sự mạnh miệng của Phêrô “chết vì Thầy”....

/ 391 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Thánh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 12: 1-11: Chúa Giêsu khen Maria vì cô đã dám phục vụ đơn giản bởi lòng yêu quý Thầy. Maria không tiếc tiền, mua thuốc thơm cam tùng hảo hạn để xức chân Chúa, là hành động báo trước việc Thầy sẽ chịu khổ nạn và chịu mai táng....

/ 220 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá Năm A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 27: 11-54:  Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay cho chúng ta thấy con người mỏng giòn và hay thay đổi. Tung hô đó rồi chẳng mấy chốc lại hô to: “đóng đinh đi”....

/ 390 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 11: 45-56: Sứ điệp lời Tin Mừng hôm nay diễn lại cảnh những người trong Thượng Hội đồng - những bậc được coi là vị vọng, là bản quyền tôn giáo thời bấy giờ - bàn luật với nhau nhằm lên án tử Chúa Giêsu...

/ 455 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 10: 31-42: Chúa Giêsu không bao giờ nói suông, nhưng lời nói của Chúa luôn đi kèm theo hành động, lời yêu thương của Chúa luôn được chứng minh bằng một công việc cụ thể...

/ 339 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 51-59: “Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết”. Điều này mời gọi chúng ta hãy dừng lại trong phút chốc để suy nghĩ về chính bản thân mình. ...

/ 702 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 21-30: “Nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”. Đức Giêsu đã hiến mình để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. ...

/ 236 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 1-11: Khi Chúa Giêsu nói với người đàn bà phạm tội ngoại tình: "Hãy đi, đừng phạm tội nữa!", Chúa đã muốn cho mọi người thấy: Chúa tha thứ và tin vào con người. ...