Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 268 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18:1-5: Trong khi các môn đệ đang bận tâm đến những cái lớn lao của quyền lực, của địa vị, của danh vọng, thì Chúa Giêsu lại muốn các ông trở nên bé nhỏ, tầm thường như một trẻ thơ.

/ 430 / Suy Niệm Hằng Ngày

Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae - Gapriel - Raphael - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 47-51: Các thiên thần của Thiên Chúa là sứ giả được Thiên Chúa gửi đến cùng đồng hành trợ giúp con người trong mọi hoàn cảnh đời sống, thể hiện tình yêu, lòng thương xót, bác ái vị tha.

/ 348 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ hai tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 46 - 50: Tin Mừng hôm nay ghi lại những sự kiện được liên kết với nhau bằng danh Chúa: chỉ nhân danh Chúa mà đón tiếp những người bé nhỏ nhất, cụ thể là các em nhỏ, và cũng chỉ nhân danh Chúa, con người mới có thể xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật và làm phép lạ.
/ 184 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 21: 28-32: Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta sống niềm tin, nhưng đồng thời cũng chuyển tải cho chúng ta về bài học nhân bản - bài học giữ lời hứa.
/ 352 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ bảy tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 43-45  Hôm nay, nhiều Kitô hữu giữ đạo chỉ mong cầu Chúa cho điều này điều kia, không gặp khốn khó gì. Nhiều Kitô hữu đòi Chúa phải trả công vì họ nghĩ mình đã hy sinh giúp của giúp công cho nhà Chúa, cho tha nhân rồi.
/ 344 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 18-22: Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa".

/ 466 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 7- 9  Tin Mừng ngày hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy rõ sự đối nghịch trong lương tâm của Hêrôđê khi nghe dân chúng bàn tán đến sự xuất hiện của Chúa Giêsu và ông muốn tìm gặp Người. 
/ 257 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 9-13 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”