Clock-Time

GKGD Giáo Phận Phú Cường

/ 1685 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Một đời sống đạo đức gương mẫu vẫn luôn là một hấp lực và có sức mạnh tác động lên người khác hơn cả những gì được viết trong sách vở. Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng ta trong việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa...

/ 1572 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Trong Tin mừng hôm nay một phép lạ Chúa Giêsu thực hiện để giải thoát con người khỏi kẻ thù là ma quỷ. Trước một phép lạ cả thể như vậy thì nhiều người đã ngạc nhiên, vui mừng phấn khởi, nhưng cũng không ít người có thái độ phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa trên ma quỷ...

/ 2106 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Trên đường trọn lành của ta có Đức Mẹ cùng đồng hành, đó là điều quý giá vô cùng. Để Đức Mẹ hướng dẫn, giáo dục, đó chắc chắn là điều Chúa Giêsu muốn. Bởi Chúa ban cho Đức Mẹ được làm mẹ chúng ta, và chúng ta được làm con của Đức Mẹ, tất cả đều không ngoài mục đích: Chúa dạy chúng ta, muốn đi về vĩnh cửu, hãy học gương thánh thiện của Đức Mẹ, hãy để Đức Mẹ đồng hành, hãy “nối kết” liên lỉ với Chúa cùng Đức Mẹ và như Đức Mẹ...

/ 1651 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Chúa Giêsu không chỉ là con người mà còn là Ngôi Hai Thiên Chúa. Vì vâng Lời Chúa Cha, vì yêu thương chúng ta, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để đem lại ơn cứu độ cho chúng ta...

/ 1903 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Nếu như năm xưa gia đình cô Matta yêu mến Chúa bằng cách chị em cô ra đường để đón rước Chúa vào trong nhà của các cô thì ngày hôm nay, chúng ta có biết đón rước Chúa vào trong ngôi nhà linh hồn mình bằng cách ước ao rước Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày không?...

/ 1675 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tất cả những việc làm của Chúa như muốn dạy chúng ta bài học về trái tim của Đức Giêsu: đó là một trái tim vừa cho đi tất cả để rồi trái tim ấy cũng lại rộng mở đón nhận muôn người vào con tim của Người...

/ 1877 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa nhật Kính Trọng Thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Chỉ Thiên Chúa là Đấng thánh và là nguồn mọi sự thánh thiện. Mẹ được chia sẻ sự thánh thiện ấy cách tuyệt vời, vì Mẹ được chọn làm Mẹ Đức Giêsu, Mẹ Thiên Chúa, và vì chẳng ai thực thi ý Chúa trọn vẹn như Mẹ...