Clock-Time

GKGD Giáo Phận Phú Cường

/ 1102 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Một cái nhìn vũ trụ cho ta hiểu điều này, nếu chỉ bám vào trái đất thì thực sự, đây là chọn lựa và băng qua một cánh cửa rất hẹp. Chúa mở cửa cho con người bước vào thế giới của Chúa một sự hiện diện thần linh khi phục sinh...

/ 1307 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh hạt cải và nắm men được gieo trồng để nói về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa: “Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình...

/ 1583 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng hôm nay thuận lại việc Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường và chữa lành cho một người phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật: lưng bà còng xuống không thể nào đứng thẳng lên được đã mười tám năm...

/ 1292 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle - Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc - phát biểu tại Hội nghị thường niên của Các hội Giáo hoàng Truyền giáo diễn ra từ ngày 01 đến 03/6/2021 xác nhận rằng: “Trong thời điểm đau thương của đại dịch, sứ vụ gần gũi những người đau khổ là điều không thể thiếu trong sứ vụ của chúng ta...

/ 1301 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lời mời gọi sám hối từng ngày Chúa vẫn gởi đến cho chúng ta. Không vô tâm với cuộc sống linh hồn, chúng ta sẽ luôn có nhiều cơ hội được Chúa cho gặp để biết lo liệu cho hạnh phúc vĩnh cửu...

/ 1821 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Biết cuộc đời này là mong manh, vắn vỏi, thế mà chúng ta không biết ưu tiên lo liệu cho sự sống đời đời! Biết tiền bạc không là chìa khóa vạn năng mở ra hạnh phúc, vậy mà chúng ta lại chạy tìm kiếm nó bằng mọi giá, đến nỗi không còn thời giờ lo việc rỗi linh hồn!