Clock-Time

GKGD Giáo Phận Phú Cường

/ 1288 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Người bị bệnh cùi nhận được niềm vui không phải từ một người nào khác, nhưng là nhận được từ chính tình thương của Chúa Giêsu, một niềm vui ngoài sức tưởng tượng, ngoài sự chờ đợi của một người đã hoàn toàn tuyệt vọng...

/ 1157 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội mừng lễ Chúa Hiển Linh. Trình thuật Tin mừng kể lại cho chúng ta biết khi Chúa Giêsu giáng sinh nơi hang đá Belem thì có một ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời.
/ 1392 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Ngày VII Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Về phần Gioan thánh sử và các môn đệ của Chúa Giêsu là những người cùng sống, cùng ăn uống và ở lại bên Người, các ông cũng sẵn sàng minh chứng cho sự thật ấy, sự thật về Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, đến để mang lại ơn cứu độ cho con người. Quả thật, nhờ Chúa Giêsu Kitô mà mỗi người chúng ta nhận được ơn thánh Chúa và chân lý của Ngài.