Clock-Time

Buông bỏ và Hoán đổi

Vì thế, cách buông bỏ đơn giản nhất chính là hoán đổi. Muốn buông bỏ được điều gì đó, đầu tiên cần hiểu được là nó bắt đầu khởi lên từ đâu...

GÓC NHÌN

BUÔNG BỎ VÀ HOÁN ĐỔI
.........


Sư Phụ: Vì thế, cách buông bỏ đơn giản nhất chính là hoán đổi. Muốn buông bỏ được điều gì đó, đầu tiên cần hiểu được là nó bắt đầu khởi lên từ đâu.

Dùng thức ăn chay thay cho thức ăn mặn, con sẽ buông bỏ được con dao mổ.

 

Dùng bố thí thay cho giành giật, con sẽ buông bỏ được lòng tham.

Dùng tín ngưỡng thay cho trống rỗng con sẽ buông bỏ được cô đơn.

Dùng trí tuệ thay cho ngu dốt con sẽ buông bỏ được cố chấp. 

Dùng chính niệm thay cho tạp niệm, con sẽ buông bỏ được vọng niệm.

Dùng hảo tâm thay cho đố kỵ, con sẽ buông bỏ được ưu phiền.

Dùng nhẫn nhục thay cho oán giận, con sẽ buông bỏ được hận thù.

Dùng từ ái thay cho tham ái, con sẽ buông bỏ được tâm bệnh.

 

Thiền thoại