Clock-Time

Câu đối Xuân Mậu Tuất

Đón Năm mới ước thêm lòng Tin Cậy - Mừng Đầu Xuân nguyện mãi sống Yêu Thương...
GÓC NHÌN

Câu đối Xuân Mậu Tuất


1. Đón Năm mới ước thêm lòng Tin Cậy
Mừng Đầu Xuân nguyện mãi sống Yêu Thương

2. Tu thân tích đức hằng ngày nhớ
Hiếu kính Tin Yêu vạn thuở Xuân

3. Cầu Chúa thương ban, lòng thanh bạch thấm nhuần Ơn Thánh
Khấn Mẹ cứu giúp, tâm khiêm cung chất chứa thiên ân                            

4. Mỗi ngày cảm tạ Lời Chúa lưu truyền muôn muôn thế
Vạn thuở ngợi khen Tin Mừng bền vững vĩnh vĩnh niên

5. Sáng Danh Thiên Chúa các tầng trời chúc tụng
Tôn vinh Mẫu Tâm toàn hoàn vũ hân hoan

6. Thiên Chúa Xót Thương kẻ lầm đường lạc lối
Mẹ Hằng Cứu Giúp người khốn khó gian nan

7. Mừng tuổi mới , Chúa với con rất đỗi yêu thương
Đón Xuân về, Mẹ và con muôn phần quý mến

8. Lời Hằng Sống soi chân con dấn bước
Mẹ  Nhân Từ âu yếm dẫn con đi

9. Vâng Ý Chúa khơi nguồn Ơn Thánh Hóa
Kính Mẫu Tâm khai mở suối thiên ân  

 

Maria Vân Anh

(San Diego 02/02/2018)