Clock-Time

Chọn Lựa Sống Của Người Khôn Ngoan 2

Bản thân mỗi người chúng ta khi còn đang sống giữa thế giới này, mỗi người đều biết mình không chỉ có thuần thân xác hay thuần tinh thần


 

Luật Số 6

"Thật là tối tăm đối với người chỉ biết thờ phượng thân xác, và tối tăm hơn nữa đối với người chỉ biết thờ phượng tinh thần. Riêng việc thờ phượng thân xác sẽ dẫn đến một kết quả, việc thờ phượng tinh thần dẫn đến một kết quả khác. Vì thế chúng ta đã học từ người khôn ngoan. Họ thờ phượng cả thân xác lẫn tinh thần, bởi thân xác sẽ vượt thắng sự chết, và bởi tinh thần sẽ đạt tới sự vĩnh cửu" (Isha Upanishad 12-14).
 
 

Bản thân mỗi người chúng ta khi còn đang sống giữa thế giới này, mỗi người đều biết mình không chỉ có thuần thân xác hay thuần tinh thần, mà chúng ta có cả hai thực tại tồn tại song song, điều này làm phương tiện cho điều kia, và điều kia là đích điểm của điều này. Theo đó, nếu chúng ta chỉ biết chăm bẵm cho các thể xác của chúng ta, hiểu theo cả chiều kích tốt lẫn chiều kích ham muốn xác thịt, mà quên mất đời sống tinh thần, thì quả nhiên chúng ta sẽ để cho bản thân mình trở thành nô lệ cho chính thân xác của mình vốn là phương tiện giúp cho đời sống tinh thần của chúng ta thăng hoa. Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ biết lo cho đời sống tinh thần của mình mà quên mất việc chăm sóc và tôn trọng thân xác “vốn là đền thờ của Chúa Thánh Thần” thì chúng ta sẽ để cho thân xác chúng ta rơi vào tình trạng tiều tuỵ, thiếu dưỡng chất, thiếu sức sống, và không đủ sức khoẻ tốt để có thể thực hiện những việc thiêng liêng và tinh thần cao đẹp làm cho thân xác được thăng hoa. Bởi một khi đã rơi vào bệnh tật, chúng ta thật sự sẽ không còn đủ tinh thần vững mạnh để sống đời sống tinh thần mà chúng ta muốn nữa. Vì thế, e là chúng ta chưa tu đức gì được mà đã trở thành người thiên cổ thì còn tệ hại hơn gấp trăm lần.
 

Để có thể hiểu rõ mối tương quan quân bình giữa thân xác và tinh thần, bạn hãy dành ít phút suy gẫm đoạn Kinh Thánh sau trích từ Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô (1 Cr 6, 13c-15a, 17-20)
 

"Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.
 

Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em".
 

Thái độ đúng đắn chúng ta cần có đối với hai thực tại của đời mình là biết đặt đúng giá trị của mỗi thực tại vào trong cuộc sống mình, và luôn biết tôn trọng cả hai thực tại này thì chúng ta mới có thể có được một cuộc sống bình an, vui vẻ, hạnh phúc, và viên mãn.
 

Joseph C. Pham
http://muoianhsang.com/