Clock-Time

Một sứ mạng mới cho Dòng Tên

Cha Arturo Sosa SJ, Bề Trên Cả Dòng Tên, đã gửi cho toàn Dòng một lá về những Ưu tiên Tông Đồ Phổ Quát giai đoạn 2019-2029 với nội dung chính yếu như sau.....


 


HƯỚNG DẪN NHẬN ĐỊNH VÀ GIÚP LINH THAO

Giúp mọi người tìm thấy Chúa Giêsu Kitô và bước theo Ngài

ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG NGƯỜI BỊ LOẠI TRỪ

Đồng hành cùng người nghèo, người dễ bị tổn thương, người bị loại trừ và những người bị xã hội coi là vô dụng, trong sứ mạng hòa giải và công bình

CHĂM SÓC CHO NGÔI NHÀ CHUNG

Với chiều sâu Tin Mừng, hành động để bảo vệ và làm mới công trình Sáng tạo của Thiên Chúa

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ

Đồng hành cùng những người trong việc sáng tạo một tương lai tràn đầy hy vọng

Sau đây là chia sẻ của Cha Arturo Sosa SJ, Bề Trên Cả Dòng Tên về bốn ưu tiên tông đồ tổng quát:

Một sứ mạng mới cho Dòng Tên

Nếu Thiên Chúa nói với bạn, Ngài sẽ nói với bạn điều gì? Bạn có thể nghe tiếng Chúa? Bạn có thể nghe lời mời gọi của Ngài?

Trong suốt mười sáu tháng qua, Dòng Tên đã và đang thực hiện một tiến trình phân định để đáp ứng tốt hơn những nhu cầu mới cho sứ mạng của Dòng  trong bối cảnh hiện tại.

Chúng tôi là một tổ chức lớn hiện diện trên toàn thế giới bao gồm các tu sỹ Dòng Tên và rất nhiều người khác cùng với tất cả những người cộng tác trong sứ mạng chung của Giáo Hội Công Giáo. Và chúng tôi bước theo Chúa Giêsu Đấng đã bị đóng đinh và phục sinh. Tiến trình phân định đã đạt đến đỉnh điểm bởi sự chấp thuận và chuẩn nhận của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, điều đó có nghĩa là hôm nay chúng tôi có thể công bố bốn Ưu tiên Tông Đồ Phổ quát sẽ hướng dẫn những nỗ lực tông đồ của Dòng Tên trong mười năm sắp tới.

Linh Thao của Thánh Inhã và cuộc phân định chung là cung cách hành xử ưu tiên của chúng tôi để tìm ra con đường dẫn đến Thiên Chúa và tha nhân. Để thực hiện điều này, một điều kiện tiên quyết là chúng tôi, các Giêsu hữu, phải là những con người của cầu nguyện, bén rễ sâu trong Chúa Kitô, để chúng tôi có thể chia sẻ với những người mà chúng tôi cùng cộng tác trong sứ mạng chung và với tất cả những người thành tâm thiện chí kho báu thiêng liêng này. Và cũng bởi vì chúng tôi là một nhóm cùng nhận định, chúng tôi sẽ dấn thânphổ biến phương pháp nhận định như một cách thức đưa ra những quyết định hòa hợp với những khao khát của Thiên Chúa cho loài người trong mọi lĩnh vực mà chúng tôi thực hiện trong cả đời sống và sứ vụ.

Chúng tôi ưu tiên cùng bước đi với người nghèo, những người bị loại bỏ trên thế giới, những người bị thương về phẩm giá. Chúng tôi muốn đồng hành với người nghèo trong việc làm thăng tiến công bằng xã hội và làm tăng triển, thay đổi những cơ cấu kinh tế, chính trị và những cấu trúc xã hội đang tạo ra sự bất công. Đây là một chiều kích cần thiết cho sự hòa giải của con người, của cá dân tộc và các nền văn hóa, với thiên nhiên và với Thiên Chúa.

Những người trẻ, cùng với quan điểm của họ, là những người có thể giúp chúng tôi hiểu biết sự thay đổi của kỷ nguyên mà chúng ta trải qua và hiểu biết sự mới lạ đầy hứa hẹn của kỷ nguyên ấy. Chúng tôi muốn đồng hành cùng với người trẻ, phân định những khả thể này và muốn tìm kiếm Thiên Chúa trong lòng thực tại.

Ngày nay, công trình sáng tạo đang gào thét hơn bao giờ hết, sự khao khát giải phóng. Cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay tác động đặc biệt đến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Là những môn đệ theo sau Đức Giêsu, cùng với tất cả những người có thiện chí, chúng tôi muốn khẩn trương hành động để ngăn chặn sự xuống cấp của ngôi nhà chung của nhân loại và đặt ngôi nhà chung ấy vào trong những điều kiện tốt nhất có thể cho những thế hệ tương lai.

Mỗi người vẫn còn thời gian để thay đổi tiến trình của lịch sử. Chúng tôi chấp nhận lời mời gọi trở thành những tác nhân của những sự thay đổi này bằng việc thực thi những ưu tiên trên trong đời sống và sứ mạng của chúng tôi.

Chúng tôi cũng mời gọi mỗi người tìm hiểu thêm và cùng hành động chúng tôi để tất cả mọi người cùng đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, được biểu lộ qua sự than khóc của thế giới này.

Nguồn: dongten.net