Clock-Time

Thánh giá chất vấn tôi?

Thứ sáu Tuần Thánh năm 1991 tại hí trường Colosseum, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã giới thiệu cho chúng ta một Đàng Thánh Giá mới hơi khác với Đàng Thánh Giá truyền thống.....

MỤC SUY TƯ

THÁNH GIÁ CHẤT VẤN TÔI?


Thứ sáu Tuần Thánh năm 1991 tại hí trường Colosseum, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã giới thiệu cho chúng ta một Đàng Thánh Giá mới hơi khác với Đàng Thánh Giá truyền thống. Ngài bỏ những chặng không thấy ghi lại trong Kinh Thánh (chẳng hạn sự kiện Bà Veronica lau mặt Chúa). Các chặng Đàng Thánh Giá “mới” căn bản dựa trên Tin Mừng thuật về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu.

VÀ HÔM NAY ĐI LẠI NHỮNG CHẶNG ĐÀNG NÀY, THÁNH GIÁ ĐÃ CHẤT VẤN TÔI:

1. Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu lo buồn trong vườn Giệtsimani / Đối diện với lo âu của người thân, bạn hữu, tôi đã làm gì?

2. Chặng thứ hai: Chúa Giêsu bị Giuđa phản bội và bị bắt / Trong trường hợp bị phản bội, ngờ vực, bị loại trừ, thái độ của tôi thế nào?

3. Chặng thứ ba: Chúa Giêsu bị công nghị kết án / Tôi có hay kết án người khác không?

4. Chặng thứ tư: Chúa Giêsu bị Phêrô chối / Tôi thuộc hạng người trung thành hay phản bội?

5. Chặng thứ năm: Chúa Giêsu bị Philatô luận tội / Tôi là ai mà luận tội kẻ khác?

6. Chặng thứ sáu: Chúa Giêsu bị đánh đòn và đội mão gai / Những thương tổn nào tôi hay gây ra hay đổ trên đầu người khác?

7. Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu vác thập giá / Là môn đệ Chúa, tôi có sẵn sàng vác thánh giá mỗi ngày mà theo Chúa không?

8. Chặng thứ tám: Chúa Giêsu được Simon vác giúp Thánh giá / Lòng biết ơn của tôi trước những ân huệ tôi nhận được?

9. Chặng thứ chín: Chúa Giêsu gặp phụ nữ thành Giêrusalem / Tôi có ý thức vai trò phụ nữ rất quan trọng trong cuộc sống không?

10. Chặng thứ mười: Chúa Giêsu bị đóng đinh / Đâu là chén đắng nhất trong đời sống của tôi hiện nay?

11. Chặng thứ mười một: Chúa Giêsu hứa một chỗ trong nước trời cho người trộm lành / Tôi có ý thức hối lỗi, trở về, đứng lên… mới là điều quan trọng mà Chúa muốn không?

12. Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu trao phó Đức Mẹ cho Gioan / Có nhiều điều Chúa giao cho tôi thực hiện và chịu trách nhiệm, tôi có chu toàn không?

13. Chặng thứ mười ba: Chúa Giêsu chết trên thập giá / Chúa chết để cứu tôi. Hãy quỳ xuống mà đội ơn cứu độ.

14. Chặng thứ mười bốn: Chúa Giêsu được mai táng trong mồ./ Những điều nào tôi cần “mai táng”?

15. Đức Gioan Phaolô II cũng đã thêm vào chặng thứ mười lăm: Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết / Tôi có biết cất lên lời “Halleluia” vui mừng vì Chúa đã sống lại để đảm bảo tôi cũng có thể được sống lại hưởng vinh phúc cùng Người trong ngày sau hết không?