Clock-Time

Gp Hải Phòng

/ 715 / Tin Giáo Hội Việt Nam

Phái đoàn GP Hải Phòng đến chào Đức Tân Giám Mục Chính Tòa Hot

Ngày 19.3.2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Ban Mê Thuột làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng, đồng thời, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột “trống tòa và theo ý Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis)...

/ 1039 / Tin Giáo Hội Việt Nam

Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng Hot

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Ban Mê Thuột làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải phòng, đồng thời, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột “trống tòa và theo ý Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis)...

/ 814 / Tin Giáo Hội Việt Nam

Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh Marek Zalewski thăm Giáo phận Hot

Chuyến viếng thăm của vị Đại diện Tòa Thánh kéo dài trong hai ngày: 15 – 16/2/2022, được tổ chức tại Trung tâm mục vụ (TTMV), trong sự đón tiếp đầy trọng thị của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse và Linh mục đoàn Giáo phận.