Clock-Time

Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

/ 639 / Sách Nói Công Giáo

Ngày 17-10 Thánh François Isidore Gagelin - Kính - HẠNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Hot

Tôi không còn ham muốn sự gì hơn là mau thoát ra khỏi cái xác phàm này để muôn đời kết hợp với Chúa Kitô. Thánh François Isidore Gagelin - Kính sinh ngày 10-5-1799 tại làng Montperreux, thuộc Giáo phận Besançon, nước Pháp. Thánh François Isidore Gagelin - Kính được nâng lên hàng chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988...
/ 629 / Sách Nói Công Giáo

Ngày 11-10 Thánh Phêrô Lê Tuỳ - HẠNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Hot

Phải, tôi là đạo trưởng đạo Thiên Chúa. Thánh Phêrô Lê Tuỳ sinh năm 1773 trong một gia đình trung nông tại làng Bằng Sở. Thánh Phêrô Lê Tuỳ được nâng lên hàng chân phước vào ngày 27/05/1900, phong hiển thánh ngày 19/06/1988...