Clock-Time

Giáo Xứ Cây Trường - Bến Cát

Nhà Thờ Cây Trường là tên gọi của một Xã vùng kinh tế mới mang tên “Cây Trường” thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Phía Nam giáp Chơn Thành, Tỉnh Bình phước, phía Đông giáp Xã Trừ Văn Thố, phía Tây giáp xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng...