Clock-Time

Hạt Bến Cát

/ 2363 / Hạt Phước Thành

Giáo Hạt Phước Thành

Giữa biến cố đau thương của thời cuộc ấy, Thiên Chúa đã chúc phúc cho mảnh đất Hạt Bến Cát, Ngài đã biến mảnh đất này thành “miền đất hứa” cho biết bao anh chi em giáo dân từ miền Bắc vào miền Nam...
/ 4146 / Hạt Phú Cường

Giáo Hạt Phú Cường

Giữa biến cố đau thương của thời cuộc ấy, Thiên Chúa đã chúc phúc cho mảnh đất Hạt Bến Cát, Ngài đã biến mảnh đất này thành “miền đất hứa” cho biết bao anh chi em giáo dân từ miền Bắc vào miền Nam...
/ 5540 / Hạt Tây Ninh

Giáo Hạt Tây Ninh

Giữa biến cố đau thương của thời cuộc ấy, Thiên Chúa đã chúc phúc cho mảnh đất Hạt Bến Cát, Ngài đã biến mảnh đất này thành “miền đất hứa” cho biết bao anh chi em giáo dân từ miền Bắc vào miền Nam...
/ 4536 / Hạt Củ Chi

Giáo Hạt Củ Chi

Giữa biến cố đau thương của thời cuộc ấy, Thiên Chúa đã chúc phúc cho mảnh đất Hạt Bến Cát, Ngài đã biến mảnh đất này thành “miền đất hứa” cho biết bao anh chi em giáo dân từ miền Bắc vào miền Nam...
/ 2987 / Hạt Lạc An

Giáo Hạt Lạc An

Giữa biến cố đau thương của thời cuộc ấy, Thiên Chúa đã chúc phúc cho mảnh đất Hạt Bến Cát, Ngài đã biến mảnh đất này thành “miền đất hứa” cho biết bao anh chi em giáo dân từ miền Bắc vào miền Nam...
/ 4628 / Hạt Bến Cát

Giáo Hạt Bến Cát

Giữa biến cố đau thương của thời cuộc ấy, Thiên Chúa đã chúc phúc cho mảnh đất Hạt Bến Cát, Ngài đã biến mảnh đất này thành “miền đất hứa” cho biết bao anh chi em giáo dân từ miền Bắc vào miền Nam...
/ 4589 / Hạt Bến Cát

Giáo Xứ Dầu Tiếng - Bến Cát

Giáo xứ Dầu Tiếng cách Thị xã Thủ Dầu Một khoảng 60 km...
/ 5336 / Hạt Bến Cát

Giáo Xứ Hưng Hòa - Bến Cát

Giáo xứ Hưng Hòa nằm trên địa bàn Ấp 6, xã Hưng Hòa huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương theo quốc lộ 13 từ ngã ba Bàu Bàng dọc theo hương lộ DT741B qua hai xã Tân Hưng và Hưng Hòa...