Clock-Time
/ 4837 / Hạt Củ Chi

Giáo Xứ Tân Qui - Củ Chi

Khoảng năm 1930 - 1931, có một số người được Cha Phaolô Xuân......

/ 6676 / Hạt Củ Chi

Giáo Xứ Sơn Lộc - Củ Chi

Giáo xứ Sơn Lộc được hình thành từ cuối năm 1954......

/ 3151 / Hạt Củ Chi

Giáo Xứ Phú Hòa Đông - Củ Chi

Năm 1867, Ông Đốc Phủ Ca đã mua đất và làm Nhà thờ Hốc Môn......

/ 3150 / Hạt Củ Chi

Giáo Xứ Mỹ Khánh - Củ Chi

Họ đạo Mỹ Khánh được trải dài trong khu vực 2 xã : Xã Thái Mỹ và xã Phước Thạnh......

/ 2261 / Hạt Củ Chi

Giáo Xứ Bình Nguyên - Củ Chi

Họ đạo Bình Nguyên, trước đây là họ nhánh của Giáo Xứ Thala, Giáo Hạt Thala......

/ 6586 / Hạt Củ Chi

Giáo Xứ Củ Chi - Củ Chi

Thật khó có thể biết mốc điểm chính xác về sự hình thành Giáo xứ Củ Chi......

/ 6001 / Hạt Củ Chi

Giáo Xứ Bắc Hà - Củ Chi

Bắc Hà, một cái tên đã quá quen với nhiều người thuộc Giáo phận Phú Cường......

/ 3440 / Hạt Củ Chi

Giáo Xứ Bắc Đoàn - Củ Chi

Nhà thờ Bắc Đoàn nằm trên địa bàn Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh......