Clock-Time
/ 2659 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Ngọc Đồng - Lạc An

Giáo xứ Ngọc Đồng, Giáo hạt Lạc An, Giáo phận Phú Cường......

/ 2514 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Mỹ Vân - Lạc An

Năm 1954, sau biến cố chia đôi Đất nước, hầu hết bà con giáo dân thuộc xứ Đan Tràng......

/ 2674 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Lực Điền - Lạc An

Tọa lạc trên tả ngạn sông Đồng Nai, thuộc Ấp 1, Xã Lạc An, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương......

/ 2280 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Hiếu Liêm - Lạc An

Vào khoảng năm 1980, một số bà con lên sinh sống dọc theo đường tỉnh 746 và ven sông Đồng Nai......

/ 3295 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Hoàng Châu - Lạc An

Giáo xứ Hoàng Châu, thành lập năm 1954, giáo dân di cư từ Bắc vào Nam......

/ 2311 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Cảnh Lâm - Lạc An

Năm 1748, làng Cảnh Lâm ở miền Bắc Việt Nam đã có người theo đạo Công Giáo......

/ 2750 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Biên Hà - Lạc An

Nằm trên tả ngạn sông Đồng Nai, thuộc Ấp 1, Xã Lạc An, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương......