Clock-Time
/ 7257 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Ngọc Đồng - Lạc An

Giáo xứ Ngọc Đồng, Giáo hạt Lạc An, Giáo phận Phú Cường...
/ 11641 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Mỹ Vân - Lạc An

Năm 1954, sau biến cố chia đôi Đất nước, hầu hết bà con giáo dân thuộc xứ Đan Tràng...
/ 11836 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Lực Điền - Lạc An

Tọa lạc trên tả ngạn sông Đồng Nai, thuộc Ấp 1, Xã Lạc An, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương...
/ 9886 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Hiếu Liêm - Lạc An

Vào khoảng năm 1980, một số bà con lên sinh sống dọc theo đường tỉnh 746 và ven sông Đồng Nai...
/ 11744 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Hoàng Châu - Lạc An

Giáo xứ Hoàng Châu, thành lập năm 1954, giáo dân di cư từ Bắc vào Nam...
/ 11761 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Cảnh Lâm - Lạc An

Năm 1748, làng Cảnh Lâm ở miền Bắc Việt Nam đã có người theo đạo Công Giáo...
/ 6555 / Hạt Lạc An

Giáo Xứ Biên Hà - Lạc An

Nằm trên tả ngạn sông Đồng Nai, thuộc Ấp 1, Xã Lạc An, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương...