Clock-Time
/ 2683 / Hạt Phước Thành

Giáo Xứ Nước Vàng - Phước Thành

Giáo xứ Nước vàng tọa lại tại trung tâm Ấp Nước Vàng, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương......

/ 1883 / Hạt Phước Thành

Giáo Xứ Lễ Trang - Phước Thành

Năm 1954, làng Công Giáo Kẻ Riền cùng với Cha Đaminh Trần Ngọc Trác di cư vào Nam......

/ 1559 / Hạt Phước Thành

Giáo Xứ Cây Cam - Phước Thành

Cây Cam là tên gọi địa phương, được tách ra từ một Giáo khu Vinhsơn thuộc......

/ 1786 / Hạt Phước Thành

Giáo Xứ Kỉnh Nhượng - Phước Thành

Kỉnh Nhượng là tên do các vị tiền nhiệm đặt từ ngày lập xứ, có nghĩa ban đầu là Kính Nhường......

/ 1819 / Hạt Phước Thành

Giáo Xứ Bàu Ao - Phước Thành

Giáo họ Bào Ao được thành lập vào tháng 5 năm 1963, đa số là dân di cư......

/ 1483 / Hạt Phước Thành

Giáo Xứ An Linh - Phước Thành

Sau năm 1975, một số gia đình ở Quận 11 Tp. HCM đến xây dựng kinh tế mới tại Ấp 30/4......