Clock-Time
/ 5480 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Thánh Linh - Tây Ninh

Sau biến cố chính trị năm 1970 tại Campuchia, một số bà con giáo dân Việt Nam sinh sống tại Campuchia...
/ 8898 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Tây Ninh - Tây Ninh

Năm 1881, Linh mục Simon Sĩ, nguyên Chánh xứ Họ đạo Tha La, đã đến và lập nên Họ đạo Tây Ninh ...
/ 5757 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Tân Nghĩa - Tây Ninh

Sau ngày 30/04/1975, được sự động viên của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình...
/ 4343 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Suối Đá- Tây Ninh

Vào năm 1976, hàng ngàn người đã từ các tỉnh lên vùng kinh tế mới Dương Minh Châu...
/ 4936 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Suối Dây - Tây Ninh

Lý do để qui tụ của bà con giáo dân nơi Giáo họ Suối Dây cũng giống như bà con Giáo dân xứ Tân Nghĩa,,,
/ 3664 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Phước Minh - Tây Ninh

Giáo xứ được hình thành bởi một số bà con giáo dân thuộc các quận Tân Bình...
/ 5029 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Phước Điền - Tây Ninh

Trước năm 1959, Xã Thanh Điền đã có một ngôi nhà thờ nhỏ bằng tre lá, gọi là Nhà thờ Thanh Điền....
/ 2955 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Phú Ninh - Tây Ninh

Vào năm 1954, theo thỏa thuận của hiệp định Genève...
/ 7545 / Hạt Tây Ninh
/ 6097 / Hạt Tây Ninh

Giáo Hạt - Tây Ninh

Bao gồm thị xã Tây Ninh và các huyện Tân Biên, Tân châu, Châu Thành và Hòa Thành....
/ 5654 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Kiên Long - Tây Ninh

Hiệp định Gieneve năm 1954 đã chia nước Việt Nam hình chữ S thành hai phần...
/ 4485 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Hảo Đước - Tây Ninh

Năm 1976, thành lập Giáo xứ kinh tế mới, trụ sở đặt tại xã kinh tế mới Phước Vinh...
/ 4196 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Hiệp Thành - Tây Ninh

Vào ngày 01/01/1946, khoảng 13 gia đình Công Giáo di dân từ Talok (Campuchia)...
/ 5516 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Gò Dầu - Tây Ninh

Gò Dầu là một thị trấn có mật độ dân cư đông đúc, nằm ngay giữa giao điểm của quốc lộ 22 nối liền Sài Gòn...
/ 10645 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Cao Xá - Tây Ninh

Giáo xứ Cao Xá được thành lập năm 1955. Di cư từ Huyện Phù Cừ...