Clock-Time

Giáo Hạt - Tây Ninh

Bao gồm thị xã Tây Ninh và các huyện Tân Biên, Tân châu, Châu Thành và Hòa Thành....

Giáo Hạt Tây Ninh
Khu Vực Bao gồm thị xã Tây Ninh và các huyện Tân Biên, Tân châu, Châu Thành và Hòa Thành.
* Linh Mục phục vụ tại Giáo xứ: 25
* Giáo xứ: 21
* Giáo dân: 32.904
Dân Số Tổng Các Giáo Xứ 816,992
Số Tín Hữu Tổng Các Giáo Xứ 34,354


 

1. Các Giáo Xứ

SST Tên Giáo Xứ Địa Chỉ Điện Thoại Linh Mục Hiện Tại Giờ Lễ
1 Bến Trường Ấp Trường, x. Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh 0908 371651

Giuse Nguyễn Duy Nhất

+NgàyThường:

-17g30

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:17g30

-05g30

-17g30

2 Cao Xá KP. II, TT.Châu Thành, Tây Ninh 066 3878188 Phêrô Trần Văn Huấn-Hưu(7năm)
Gioan Baotixita Trần Quang Hiển-Chưa xác định(3năm)
Giuse Nguyễn Văn Nến-Chưa xác định(3năm)
Micae Nguyễn Văn Bắc-Chưa xác định(3năm)

+NgàyThường:

-04g30

-17g45

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:17g30

-04g30

-07g00

-17g30

3 Gò Dầu 2/146, Kp. Rạch Sơn, TT. Gò Dầu, Tây Ninh 066 3522006 Laurensô Trương Văn Luyện-Chánh Xứ(8năm)
Tôma Trần Đức Thành-Chánh Xứ(2năm)
4 Gò Dầu 2/146, Kp. Rạch Sơn, TT.Gò Dầu, TN 0663522006 Tôma Trần Đức Thành-Chánh Xứ

+NgàyThường:

-T2,4,6: 5g00

-T3,5 :17g00

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:16g00

-06g00

-17g00

5 Gò Dầu 2/146, Ấp Rạch Sơn, TT.Gò Dầu, TN 0903923599
6 Hảo Đước Xã Hảo Đước, H. Châu Thành, Tây Ninh 066 3782260 Giuse Phạm Chí Dũng-Chánh Xứ(6năm)
Đaminh Đinh An Khang-Hưu(10năm)
Đaminh Đinh An Khang-Hưu(10năm)

+NgàyThường:

-04g30

-17g40

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:16g30

-06g30

-16g30

7 Hiệp Thạnh Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, H. Gò Dầu, Tây Ninh 066 3854370
8 Hiệp Thạnh Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu, TN 0663854370 Phaolô Tông Đồ Nguyễn Quốc Thắng-Chánh Xứ

+NgàyThường:

-T2,4,6: 5g00

-T3,5,7:17g00

-17g45

+Chúa Nhật:

-06g00

-17g00

9 Hòa Thạnh 432 ấp Hiệp Phước, Xã Hòa Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh 0663784021 Giuse Nguyễn Văn Nến-Chánh Xứ

+NgàyThường:

-04g45

-17g30

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:17g00

-08g00

-17g00

10 Kiên Long Ấp Bình Long, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh 066 3780054 Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm-Chánh Xứ
Hilario Nguyễn Đòan Thanh Phong-Chánh Xứ(10năm)
Giacôbê Trần Trung Hiếu-Chánh Xứ(3năm)
Augustinô Hà Minh Nghĩa-Hưu(10năm)

+NgàyThường:

-04g15

-16g45

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:16g45

-04g15

-07g30

-16g45

11 Phong Cốc Ấp Bình Phong, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh 066 6272126 Đaminh Lương Đức Toàn-Chánh Xứ
Micae Nguyễn Văn Giang-Chánh Xứ(7năm)

+NgàyThường:

-04g30

-17g30

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:17g00

-04g30

-07g00

-17g00

12 Phú Ninh khu Phố I, TT. Châu Thành, Tây Ninh 066 3878642 Gioachim Trần An Tòan-Chánh Xứ(11năm)

 +NgàyThường:

- T2,3,4,6:4g35

-T5,T7:17g15

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:17g15

-04g35

-17g15

13 Phước Điền Ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, TT. Châu Thành, Tây Ninh 066 3823067 Têphanô Nguyễn Văn Ri-Chánh Xứ(15năm)

+NgàyThường:

-05g15

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:17g30

-06g00

-16g15

14 Phước Minh 59 Ấp A4, xã Phước Minh, Dương M.Châu, TN 0663775517 Phêrô Trần Huy Vũ-Chánh Xứ

+NgàyThường:

-04g45

+Chúa Nhật:

-06g30

-16g30

15 Phước Minh Ấp A4, xã Phước Minh, Dương M. Châu, Tây Ninh 066 3775517 Phêrô Trần Huy Vũ-Chánh Xứ(5năm)
16 Suối Dây Ấp 1, Xã Suối Dây, H. Tân Châu, Tây Ninh 066 3737265 Đaminh Nguyễn Thế Trường-Chánh Xứ(6năm)

+NgàyThường:

-T3,5,7 :4g30

T2,3,4,5,6:17g00

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:17g00

-05g00

-1g30 

17 Suối Đá Khu Phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, Tay Ninh 0663877725 Phaolô Tông Đồ Nguyễn Hồng Phong-Chánh Xứ

+NgàyThường:

-05g00

+Chúa Nhật:

-05g00

-16g00

18 Suối Đá Khu Phố 4, Dương Minh Châu 066 3877725 Giuse Nguyễn Hồng Ánh-Chánh Xứ(10năm)
19 Tân Hội 83 Ấp Hội Tân, Xã Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh 0663755881 Gioan Baotixita Lê Trung Ân-Chánh Xứ

+NgàyThường:

-17g00

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:18g00

-10g00

-16g30

20 Tân Nghĩa xã Thạnh Đông, H. Tân Châu, Tây Ninh 066 3875558 Giuse Trương Công Thành-Chánh Xứ(24năm)
Gioan Baotixita Lê Trung Ân-Phụ Tá(7năm)

+NgàyThường:

-17g30

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:17g30

-05g15

-07g30

-17g30

21 Tây Ninh A 16, khu Phố 3, phường II, Tp. Tây Ninh, Tây Ninh 066 3827772 Gioan Võ Hoàn Sinh-Chánh Xứ
Giuse Nguyễn Đăng Hanh-Chánh Xứ(31năm)
Phêrô Trần Thái Phong-Phó Xứ(6năm)
Gioan Baotixita Nguyễn Hiếu Thảo-Phó Xứ(2năm)
Giuse-Maria Phạm Tường Thành-Phó Xứ(1năm)
Giuse Nguyễn Đăng Hanh-Quản Hạt(15năm)

+NgàyThường:

-05g00

-17g30

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:17g00

-06g00

-07g45

-17g00

22 Thánh Linh Ấp Thạnh Nam, Xã Thạnh Tây, H. Tân Biên, Tây Ninh 066 3874881 Gioan Baotixita Bùi Ngọc Điệp-Chánh Xứ(11năm)

+NgàyThường:

-05g00

+Chúa Nhật:

-07g00

-17g00

23 Thánh Mẫu (Mỏ Công) Ấp Thanh Tân, Xã Mõ Công, H. Tân Biên, Tây Ninh 066 3874764 Giuse Khuất Văn Long-Chánh Xứ
Giuse Nguyễn Trịnh Can-Chánh Xứ(7năm)
Giuse Nguyễn Trịnh Can-Chánh Xứ(7năm)

+NgàyThường:

-05g00

+Chúa Nhật:

-07g00

-17g00

24 Thánh Mẫu Hòa Bình Ấp Thành Đông, Xã Thành Long, Châu Thành, Tây Ninh 066 3710192 Giuse Đặng Văn Tình-Chánh Xứ(15năm)
25 Thánh Mẫu Hòa Bình Xã Thành Long, Châu Thành, Tây Ninh 0663710192 Giuse Đặng Văn Tình-Chánh Xứ

+NgàyThường:

-05g00

-17g30

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:17g30

-06g30

-17g00

26 Thánh Tuân Kp II, TT. Châu Thành, Tây Ninh 066 3780396 Giuse Nguyễn Hồng Ánh-Chánh Xứ
Gioan Baotixita Trần Đình Phùng-Chánh Xứ(7năm)

+NgàyThường:

-04g30

-17g15

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:17g15

-04g30

-07g30

-17g15

27 Vinh Sơn Kp I, TT. Châu Thành, Tây Ninh 0903161191 Antôn Pađôva Hồ Ngọc Ẩn-Chánh Xứ(11năm)
Phaolô Tông Đồ Trần Thanh Danh-Chánh Xứ(1năm)

+NgàyThường:

-04g30

+Chúa Nhật:

-ChiềuT7:17g00

-04g30

-06g30

-17g00


 

2. Các Cộng Đoàn Tu Sĩ

STT Cộng Đoàn Tu Sĩ Địa Chỉ Điện Thoại
1 CĐ. Con Đức Mẹ Bến Trường Ấp Trường, Hảo Đước, Châu Thành, TN 0663782889
2 CĐ. Con Đức Mẹ Phước Điền Xã Thanh Điền, TT. Châu Thành, H.Châu Thành, TN 0663826996
3 CĐ. Con Đức Mẹ Suối Đá KP.4, H. Dương Minh Châu, X.Hòa Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh 0663720264
4 CĐ. Mẹ Nhân Ái - Vinh Sơn Viện Dưỡng Lão Vinh Sơn, KP 1, TT.Châu Thành, H.Châu Thành, Tây Ninh 0663878015
5 CĐ. Mẹ Nhân Ái Thánh Mẫu Gò Công Ấp Suối Ông Đình, X.Trà Vong, H.Tân Biên, TN 0663873789
6 CĐ. MTG Chợ Quán - Tây Ninh Kp3, P.2, Tx.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 0663828779
7 CĐ. MTG Phan Thiết - Phong Cốc Ấp Bình Phong, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh 0666272124
8 CĐ. MTG Thủ Thiêm - Long Bình Xã Long Bình, H.Hòa Thành, Tỉnh TN 0663840029
9 CĐ. Nam Đaminh - Hòa Hội Hòa Hội, Châu Thành, Tây Ninh 0663793081
10 CĐ. NT. Đaminh Tam Hiệp 424 ấp Hiệp Đước, X. Hòa Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh 0663792215
11 CĐ. NT. Hưu Dưỡng Phước Điền Xã Thanh Điền, TT. Châu Thành, Tây Ninh 0663715825
12 CĐ. NT. Phú Ninh Khu Phố 1, TT. Châu Thành, Tây Ninh 0663790213
13 CĐ. Nữ Đaminh - Cao Xá KP2, Thị trấn Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh 0663878235
14 CĐ. Nữ Đaminh - Hảo Đước Xã Hảo Đước, H. Châu Thành, Tây Ninh 0663782440
15 CĐ. Nữ Đaminh - Kiên Long Ấp Bình Long, xã Thái Bỉnh, Châu Thành, Tây Ninh 0663712343
16 CĐ. Nữ Đaminh - Thành Long Tổ 3 Thành Đông, Thành Long, Châu Thành, Tây Ninh 0663783447
17 CĐ. Vincent de Paul - Phước Minh Ấp 4, xã Phước Minh, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh 066377574