Clock-Time

HDGM Việt Nam

/ 386 / Tin Giáo Hội Việt Nam

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chia sẻ về hội nghị thường niên 2020 Hot

WGPSG (16.10.2020) - Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục TGP Sài Gòn đã chia sẻ về hội nghị thường niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn...

/ 310 / Tin Giáo Hội Việt Nam

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long: Tái cơ cấu giáo xứ để loan báo Tin Mừng

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch Ủy ban Loan Báo Tin Mừng trả lời phỏng vấn nhân dịp Hội Nghị Thường Niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ - Tổng Giáo phận Sài Gòn...

/ 513 / Tin Giáo Hội Việt Nam

HĐGM: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa năm 2020 Hot

Chúng ta đang sống trong tháng Mân côi, xin Đức Mẹ Mân côi giúp chúng ta biết noi gương Mẹ thưa "Vâng" với Lời Chúa và trở thành sứ giả loan báo Tin Mừng cho người khác, bằng đời sống chan chứa yêu thương và dấn thân phục vụ...

/ 325 / Tin Giáo Hội Việt Nam

HĐGM: Biên bản Hội nghị thường niên 2020 Hot

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã họp Hội nghị thường niên năm 2020 tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, từ chiều thứ Hai ngày 12/10/2020 đến thứ Sáu ngày 16/10/2020, với sự tham dự đông đủ tất cả các thành viên của Hội Đồng Giám Mục...

/ 311 / Tin Giáo Hội Việt Nam

HĐGM: Hội nghị thường niên ngày thứ III Hot

Bước qua ngày làm việc thứ III, sau cử hành Kinh sáng lúc 5g30, Hội nghị dâng Thánh lễ mừng kính thánh Têrêsa Avila do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế...

/ 335 / Tin Giáo Hội Việt Nam

HĐGM: Hội nghị thường niên ngày thứ II Hot

Ngày làm việc thứ II của Hội nghị thường niên 2020 được bắt đầu với cử hành phụng vụ Kinh sáng, như thường lệ, và Thánh lễ kính thánh Giuse do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục (HĐGM) chủ tế...