Clock-Time

HDGM Việt Nam

/ 639 / Muối Men Thời Sự

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 22.04.2021 Hot

1. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM – Biên Bản Hội Nghị Thường Niên Lần Thứ I Năm 2021 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
2. TIN TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI: Thường huấn Hội đồng Mục vụ và Ban Mục vụ tại giáo hạt Lý Nhân.
3. TIN NĂM THÁNH GIUSE – Giáo Hội Việt Nam cử hành năm kính thánh Giuse.
/ 1637 / Tin Giáo Hội Việt Nam

Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2021 của Hội đồng Giám mục Việt Nam Hot

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên kỳ I/ 2021, tại Tòa Giám mục Nha Trang, từ chiều thứ Hai ngày 12/4/2021 đến thứ Sáu ngày 16/4/2021, với sự tham dự của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và đông đủ tất cả các thành viên của Hội Đồng Giám Mục...