Clock-Time

Chuyện gì đang xảy ra với Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành hiện nay?

Thượng Hội đồng giám mục thế giới thường lệ lần thứ 16 của Hội thánh hoàn vũ, diễn ra từ 10/2021 – 10/2023; với chủ đề: “Vì một Hội thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ”. Thượng Hội đồng này có gì khác với các Thượng Hội đồng trước đây? Chuyện gì đang xảy ra với Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành hiện nay?

Hiệp hành
Chuyện gì đang xảy ra với Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành hiện nay?

Thượng Hội đồng giám mục thế giới thường lệ lần thứ 16 của Hội thánh hoàn vũ, diễn ra từ 10/2021 – 10/2023; với chủ đề: “Vì một Hội thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ”. Thượng Hội đồng này có gì khác với các Thượng Hội đồng trước đây? Chuyện gì đang xảy ra với Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành hiện nay?

Kính mời quý vị cùng trao đổi với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT về nội dung này.

Nguồn: Trang Tin Dòng Chúa Cứu Thế