Clock-Time

Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Truyền Thông và Hiệp Hành

Nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56, Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam có buổi phỏng vấn với Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Thành viên của Bộ Truyền thông Tòa Thánh Vatican về chủ đề Truyền Thông và Hiệp Hành.

Hiệp Hành
Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Truyền Thông và Hiệp Hành

Truyền thông HĐGMVN

WHĐ (24.5.2022) - Nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56, Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam có buổi phỏng vấn với Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Thành viên của Bộ Truyền thông Tòa Thánh Vatican về chủ đề Truyền Thông và Hiệp Hành.