Clock-Time

Đức Thánh cha bổ nhiệm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023

Hôm 8/7/2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxemburg, làm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, sẽ tiến hành tại Roma vào tháng Mười năm 2023, về đề tài: “Tiến tới một Giáo hội công nghị đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.

Hiệp Hành
Đức Thánh cha bổ nhiệm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023

Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Hollerich thuộc dòng Tên, năm nay 63 tuổi (1958), nguyên là thừa sai tại Nhật Bản và là Phó Viện trưởng đại học Sophia của dòng tại Tokio. Năm 2011, ngài được Đức Thánh cha Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Luxemburg và được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Hồng y, hồi tháng Mười năm 2019. Hiện nay, Đức Hồng y cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là Comece, qui tụ 27 vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc Liên hiệp này.

Trong tư cách là Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Hollerich sẽ giới thiệu đề tài và các vấn đề cần bàn đến trong Công nghị, đúc kết các bài phát biểu và xác định các vấn đề cần đào sâu trong các cuộc thảo luận nhóm, để đi tới các đề nghị cụ thể của Thượng Hội đồng Giám mục.

(Rei 8-7-2021)
Nguồn: Trang Tin Đài Chân lý Á Châu