Clock-Time

GIỜ HIỆP HÀNH TẠI GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN

Hôm nay, hiệp thông với mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt là những anh chị em đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đang xa rời Hội Thánh, bị lãng quên, bị bỏ rơi…, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cùng cầu nguyện, cùng lắng nghe Chúa Thánh Thần, lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe nhau trong giai đoạn đầu tiên của tiến trình hiệp hành.

Hiệp hành
GIỜ HIỆP HÀNH TẠI GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN

TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

HƯỚNG TỚI MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

Hiệp Thông, Tham Gia và Sứ Vụ

Ban Linh Hoạt TGP. Huế

2022

GIỜ HIỆP HÀNH TẠI GIÁO XỨ 

VÀ CỘNG ĐOÀN DÒNG TU

(Thời gian: từ 90 – 120 phút)

Chuẩn bị giờ hiệp hành : có thể chiếu “Video Giới Thiệu”, hoặc “Video 25 câu Giáo lý Hiệp Hành, hoặc các Video theo 10 chủ đề cốt lõi.

Dẫn nhập

Kính thưa cộng đoàn,

Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ 16 ở cấp giáo phận đã được khai mạc tại Tổng Giáo Phận Huế chúng ta vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, ngày 28 tháng 11 năm 2021 vừa qua. Và từ đó cho đến lúc Thượng Hội Đồng bế mạc tại Rôma vào tháng 10 năm 2023, toàn Giáo phận chúng ta cùng nắm tay nhau chung bước hành trình với mọi kitô hữu trên toàn thế giới, để “hướng đến một Hội Thánh hiệp hành” với ba chiều kích: “hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, như Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi.

Hôm nay, hiệp thông với mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt là những anh chị em đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đang xa rời Hội Thánh, bị lãng quên, bị bỏ rơi…, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cùng cầu nguyện, cùng lắng nghe Chúa Thánh Thần, lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe nhau trong giai đoạn đầu tiên của tiến trình hiệp hành. Như thế, đây không chỉ là một cuộc hội họp, hay một buổi trả lời các câu hỏi, nhưng là một giờ cầu nguyện, giờ sống tinh thần hiệp hành thực sự. Đây là lúc cùng lắng nghe, phân định, hoán cải, sẵn sàng đón luồng gió mới của Chúa Thánh Thần, để cùng nhau hướng về một mục tiêu duy nhất là làm cho hạt giống Lời Chúa trổ sinh hoa trái dồi dào chung quanh chúng ta và trên toàn thế giới.

Với các ý nguyện trên, giờ đây chúng ta cùng bước vào giờ hiệp hành, trong tâm tình phó thác hoàn toàn vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

PHẦN I : LẮNG NGHE CHÚA THÁNH THẦN 

(xin cộng đoàn đứng)

Dấu Thánh Giá : Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con: ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành.

Kinh cầu cho Thượng Hội Đồng (Adsumus Sancte Spiritus)

Lạy Chúa Thánh Thần,
này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa,
khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa.

Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con,
xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con;
xin dạy chúng con lối đường phải đi,
và cách bước đi trên đường lối đó.

Chúng con yếu đuối và tội lỗi,
xin đừng để chúng con gây xáo trộn;
đừng để chúng con u mê sa nẻo đường lầm,
cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến.

Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con,
để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu,
và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật.

Chúng con cầu xin Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời,
trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con,mãi mãi đến muôn đời.

Amen. 

PHẦN II: LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Bài đọc Kinh Thánh (chọn một trong các bài sau đây ; nếu chọn bài đọc Tin Mừng, xin cộng đoàn đứng)

1. Ga 14, 23-26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gio-an

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 

Đó là Lời Chúa.  

2. Mt 15, 29-32

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu

29 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành,31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.

32 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.” 

Đó là Lời Chúa.  

3. Lc 24, 13-16;28-35

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Lu-ca

13Cũng ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa.29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ, Người mới vào và ở lại với họ.30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” 33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười

Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.34 Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.”35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Đó là Lời Chúa.

4. Cv 10, 1-5; 9-12; 17-20

1Ở Xê-da-rê có một người tên là Co-nê-li-ô làm đại đội trưởng thuộc cơ đội gọi là cơ đội I-ta-li-a.2 Ông là người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, cũng như cả nhà ông; ông rộng tay cứu trợ dân và luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 3 Một hôm vào khoảng giờ thứ chín, trong một thị kiến ông thấy rõ ràng một thiên sứ của Thiên Chúa vào nhà ông và nói: “Co-nê-li-ô!”4 Ông nhìn thẳng vào thiên sứ và phát sợ, ông nói: “Thưa ngài, có việc chi vậy?” Thiên sứ đáp: “Lời cầu nguyện và việc cứu trợ của ông đã thấu tòa Thiên Chúa khiến Người nhớ đến ông.5 Vậy bây giờ, ông hãy sai người đi Gia-phô mời một người tên là Si-môn, cũng gọi là Phê-rô.

9 Hôm sau, đang khi họ đi đường và đến gần Gia-phô, thì ông Phê-rô lên sân thượng cầu nguyện; lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu.10 Ông thấy đói và muốn ăn. Đang khi người ta dọn bữa thì ông xuất thần.11 Ông thấy trời mở ra và một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, đang được thả xuống đất.12 Việc ấy xảy ra đến ba lần và lập tức vật ấy được đưa lên trời. 17 Ông Phê-rô còn đang phân vân tự hỏi thị kiến ông vừa thấy có ý nghĩa gì, thì những người ông Co-nê-li-ô sai đi đã hỏi ra được nhà ông Si-môn và họ đang đứng trước cổng.18 Họ lớn tiếng hỏi có phải ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, trọ ở đấy không.19 Ông Phê-rô vẫn còn phân vân về thị kiến, thì Thần Khí bảo ông: “Kìa có ba người đang tìm ngươi.20 Đứng lên, xuống mà đi với họ, đừng ngần ngại gì, vì chính Ta đã sai họ đến.”

Đó là Lời Chúa.

B. Các bài Thánh ca (có thể dùng xen kẽ trong phần « lắng nghe Lời Chúa » hoặc phần « cùng lắng nghe nhau »).

1. Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy)

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: 'Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi ?'

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

2. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực lành Lời Chúa đã truyền ban.

2. Bài Ca Hiệp Nhất (Thành Tâm)

ÐK. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bât hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.

1. Vì Ngài được sai đến, để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha sai đến, đến đưa về đàn chiên duy nhất. Thì này nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp nhất chúng con trong Chúa.

2. Người người mọi dân nước cũng là con của Cha trên trời. Ðược Ngài thương cứu vớt bởi một lần hy sinh khổ giá. Thì này nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp nhất chúng con trong Chúa.

(Có thể hát bài: Đâu có tình yêu thương ).

PHẦN III : CÙNG LẮNG NGHE NHAU

(có thể chia thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm chọn một thư ký để ghi nhận)

Lưu ý :1/ Sau đây là những câu gợi ý hướng dẫn (guidelines) để suy tư và chia sẻ, không thuộc dạng câu hỏi “có-không” (yes/no questions), cũng không nhất thiết phải trả lời tất cả. 2/ Mục đích của Thượng Hội Đồng là muốn lắng nghe, đối thoại, nên cần thêm nhiều ý kiến ngoài các câu gợi ý này. 3/ Chính lúc suy nghĩ, cầu nguyện, thảo luận trong đức ái là đã sống tinh thần “hiệp hành” cách cụ thể, sống động.

Đề tài “hiệp thông”

1. Là Kitô hữu (linh mục, tu sĩ, giáo dân), tôi có quan tâm, cầu nguyện và hành động cách cụ thể trong việc tìm kiếm những “con chiên lạc” ? (ai là người bị tôi và cộng đoàn loại trừ hoặc bị bỏ quên ? tôi quan tâm đến những người xa rời Hội Thánh, di dân, tật nguyền, cô độc,…thế nào ? tôi có mang tâm tình của Đức Kitô Mục Tử khi lắng nghe họ? tôi đã đọc kỹ Tông huấn Amoris Laetitia, chương 8, để có hành động cụ thể với những trường hợp hôn nhân “bị rối” hầu giúp họ phân định và hiệp thông hơn với Hội Thánh ?).

2. Cơ cấu và mọi sinh hoạt của cộng đoàn tôi phản ảnh mô hình “Hội Thánh kim tự tháp” hay “Hội Thánh vòng tròn với Đức Giêsu Kitô là trung tâm” ? (giữa Hội Thánh cơ chế và Triều Đại Thiên Chúa, tôi quan tâm tới cái gì nhiều hơn? việc “hiệp hành” hiện đang diễn ra thế nào trong cộng đoàn tôi ? Thần Khí đang mời gọi thực hiện những bước đi cụ thể nào? những nẻo đường mới nào đang mở ra? đã đến lúc nên trao thừa tác vụ đọc sách, giúp lễ cho nữ tu hoặc giáo dân ?).

3. Phải chăng tính ích kỷ, cục bộ, phe nhóm vẫn còn tồn tại nặng nề trong Hội Thánh ? (điều gì thường gây chia rẽ, bất hòa trong cộng đoàn? “vết thương” nào cần được chữa trị ? việc tương thân tương ái có được thực hành cách cụ thể và thường xuyên, nhất là đối với người lâm nạn, cô thế cố thân,…không? cần làm gì để cổ võ tinh thần hiệp hành giữa các gia đình, giữa các hội đoàn, các giáo xứ trong hạt, trong giáo phận?).

Đề tài “tham gia”

4. Phải chăng Hội Thánh tại Việt Nam vẫn còn mang nặng tính “giáo sĩ trị” ? (cách hành xử về quyền bính trong cộng đoàn tôi thế nào? những cách thức và quy trình nào được dùng để đưa ra quyết định chung? phương tiện và thủ tục nào cần có để thúc đẩy tính minh bạch, bình đẳng, tự do? tôi có sẵn sàng đối thoại với những người khác để tìm tiếng nói chung hay chỉ để “hợp thức hóa” quyết định của tôi ? tôi có chấp nhận để người khác chất vấn ? tôi xử lý thế nào khi ý kiến của cộng đoàn trái với dự kiến của tôi?).

5. Khả năng lắng nghe của tôi thế nào trong tư cách thành viên hoặc người lãnh đạo cộng đoàn ? (tôi cần lắng nghe và hiệp hành với chính mình thế nào? điều gì làm tôi dễ lắng nghe hoặc ngăn cản tôi lắng nghe người khác ? người già và giới trẻ được cộng đoàn tôi lắng nghe ra sao? cộng đoàn tôi hiện có những phương thức hoặc những“kênh”đặc biệt nào để những người khác chính kiến, người đã rời bỏ Giáo Hội, người khuyết tật, bị bỏ rơi,… có thể tự do phát biểu ?).

6. Tôi có tạo điều kiện và khích lệ người khác tham gia vào đời sống của Hội Thánh ? (tôi có xu hướng ôm đồm nhiều việc, vì sợ người khác làm không trôi chảy ?các đoàn thể hiệp hành, trong đó có tôi, đang hoạt động trong tinh thần đồng trách nhiệm, tôn trọng đặc sủng, hay tập quyền và độc tài ? tôi và cộng đoàn tôi tham dự các cử hành phụng vụ - bí tích cách tích cực và được thêm cảm hứng để truyền giáo, hay chỉ làm theo thói quen, chiếu lệ ? việc đào tạo “giáo dân hiệp hành”, nhất là trong việc quản trị tài sản, tiền bạc,… của cộng đoàn, được thực hiện thế nào?).

Đề tài “sứ vụ”

7. Làm thế nào để gây ý thức và gia tăng nhiệt huyết loan báo Tin Mừng nơi bản thân tôi và các tín hữu khác ? (tôi có lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và khám phá những cách thức mới mẻ để loan báo Tin Mừng ? lĩnh vực nào của sứ vụ truyền giáo đang bị bỏ quên : sự hiện diện, cầu nguyện, đầu tư và đào tạo kỹ năng ? tôi hướng dẫn, khích lệ người khác dấn thân vào việc loan báo Tin Mừng cách ý thức không? việc thăm viếng lương dân được thực hiện thường xuyên, hăng hái, hay nhất thời, tùy hứng? tôi có kinh nghiệm thành bại nào trong việc truyền giáo cần chia sẻ cho người khác? ).

8. Công cuộc đối thoại với các kitô hữu ngoài Công giáo và các tôn giáo bạn thế nào ? (cần xét lại điều gì trong thái độ của tôi đối với tín đồ các tôn giáo bạn, nhất là với anh chị em Phật tử đang sống quanh tôi? chùa chiền, thánh thất, đình miếu,…thường gợi lên cho tôi điều gì? tôi và cộng đoàn đã có những kinh nghiệm nào trong việc đối thoại và hợp tác với anh em Tin Lành, hoặc với tín đồ của các đạo khác, hay với người vô thần?).

9. Tôi có giúp người khác quan tâm và dấn thân hơn vào các lãnh vực đa dạng của xã hội không ? (tôi và cộng đoàn chỉ dừng lại ở việc quản trị nội bộ hay can đảm đi đến vùng “ngoại biên”? tôi làm gì để cộng tác, hỗ trợ các thành viên khác dấn thân phục vụ xã hội, bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy công bằng, nhằm thăng tiến đời sống con người? cộng đoàn tôi có xem những người thuộc các tổ chức xã hội như những bạn hiệp hành hay như người xa lạ? tôi có thể làm gì cách cụ thể để thúc đẩy mọi người biết tôn trọng và bảo vệ môi trường theo Thông điệp Laudato si của ĐTC Phanxicô?).

10. Tiến trình hiệp hành cuối cùng sẽ giúp chúng ta thực hiện những gì ? (tôi hiểu thế nào về lời mời gọi“hoán cải mục vụ” mà ĐTC Phanxicô thường khuyên bảo (x TH. Niềm Vui Tin Mừng (EG)số 25-32) ? tiến trình hiệp hành này giúp canh tân não trạng cá nhân và cộng đoàn tôi thế nào? cơ cấu nào của Hội Thánh hoàn vũ và Hội Thánh địa phương cần được đổi mới, và đổi mới cách nào ? những quyết định mục vụ thực tiễn nào có thể được đưa ra nhằm thúc đẩy công cuộc loan báo Tin Mừng tại Việt Nam quê hương tôi ?).

Kết thúc phần Chia sẻ

Kính thưa cộng đoàn,

Sau khi lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, lắng nghe Lời Chúa, và lắng nghe chia sẻ của anh chị em, chúng ta cùng hân hoan tạ ơn Chúa vì kinh nghiệm hiệp hành mà chúng ta vừa trải qua. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để các đóng góp nhỏ bé của chúng ta, sau khi đã được chuyển đến Ban Linh Hoạt của Giáo phận, sẽ góp phần vào sứ vụ chung của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng cho anh chị em.

Kinh Cầu Cho Thượng Hội Đồng Giám Mục

Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn, Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại, và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hướng dẫn Hội Thánh, này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các Giám mục và những người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới. 

Xin Chúa làm nên cuộc Hiện Xuống mới trong đời sống Hội Thánh, xin tuôn tràn trên các Mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu, gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa, và hướng dẫn đoàn Dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy.

 Các giáo phận Việt Nam chúng con luôn muốn cùng chung nhịp bước với Hội Thánh hoàn vũ, xin cho chúng con biết đồng cảm với nỗi thao thức của các Mục tử trên toàn thế giới, ngày càng ý thức hơn về tình hiệp thông, thái độ tham gia và lòng nhiệt thành trong sứ vụ của Hội Thánh. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Tông đồ và là Mẹ của Hội Thánh, chúng con dâng lời khẩn cầu lên Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, luôn mãi đến muôn đời. Amen

Kết thúc : Bài ca hiệp hành (Nguyễn Duy - Phanxicô - Anh Tuấn)

ĐK. Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa. Và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ trí tâm thông hiệp với Hội Thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.

1. Trong tương quan với Chúa, cũng như là với nhau. Luôn luôn gặp gỡ, luôn luôn lắng nghe, cùng nhau phân định.Đó là những việc chúng con phải làm để hiệp hành cùng sống đức tin và loan báo Tin Mừng.

2. Trong yêu thương bác ái hết mọi người chúng con. Luôn luôn hiệp thông tham gia sứ vụ Hội Thánh nơi nơi.Ghi Lời Chúa dạy lắng nghe Thánh Thần, cùng một lòng mà đi với nhau làm thế giới tươi màu.

3. Bên nhau trông lên Chúa, chúng con cùng đứng dậy. Xin Thánh Thần Chúa soi cho chúng con chọn đúng con đường.Chúng con yếu hèn, lỗi lầm. Nguyện Lời Ngài dìu đưa chúng con cùng chung bước lữ hành.

Lưu ý:Trong giờ giải lao, có thể chiếu các Video chủ đề như Video Đồng Hành, Video Lắng Nghe, …

Tải file: file pdf, bìa