Clock-Time

Khoá đào tạo các tân Giám mục giữa quản lý khủng hoảng và tính hiệp hành

Một thông báo từ Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hôm 8/9/2022, chương trình và các hình thái của khóa đào tạo mà Đức Phanxicô muốn cho các tân Giám mục.

Hiệp hành
Khoá đào tạo các tân Giám mục giữa quản lý khủng hoảng và tính hiệp hành


Đức Phanxicô tiếp kiến các tân Giám mục của khóa học từ ngày 1-6/9/2022

Một thông báo từ Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hôm 8/9/2022, chương trình và các hình thái của khóa đào tạo mà Đức Phanxicô muốn cho các tân Giám mục.

Khóa học hằng năm về việc đào tạo các tân Giám mục, được Bộ Giám mục tổ chức, hiện đang diễn ra ở trường Regina Apostolorum , một trường đại học của Tòa Thánh ở Rôma.

Được bắt đầu vào ngày 1/9/2022, khóa đào tạo có chủ đề : « Loan báo Tin Mừng trong một thời kỳ biến động và sau đại dịch : sự phục vụ của Giám mục ».

Sau thánh lễ khai mạc do ĐHY Pietro Parolin chủ sự, các chủ đề sau đây đã được đề cập trong các ngày làm việc : Ý nghĩa và các chân trời của một Giáo hội hiệp hành ; giáo dục theo « khung » hiệp hành ; việc quản lý khủng hoảng, đặc biệt quan tâm đến các vụ lạm dụng ; Giáo hội trong xã hội hậu hiện đại sau đại dịch ; kinh nghiệm giáo luật cho việc quản lý một giáo phận ; sống trong thế giới của các phương tiện truyền thông vượt qua khuôn mẫu kỹ trị.

Hai ưu tiên cũng đã được Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra trong hành trình của Giáo hội : gia đình và tình huynh đệ phổ quát và sự thánh thiện của Giám mục trong sự hiệp thông Công giáo.

Hơn 300 tân Giám mục được đào tạo vào tháng Chín

Nhiều vị đứng đầu các Bộ đã phát biểu trong khóa học đầu tiên. Vào ngày 8/9/2022, ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã chủ tế thánh lễ ở Vương cung thánh đường thánh Phêrô, sau đó khoảng 100 tham dự viên đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến ở phòng Clémentine của Dinh Tông Tòa.

Vì khóa học không thể được tổ chức trong những năm trước do covid, nên khóa đào tạo này sẽ diễn ra trong năm nay trong hai khóa : khóa đầu tiên đang diễn ra, quy tụ khoảng 150 Giám mục, khóa thứ hai, cùng chủ đề, diễn ra từ 12-19/9/2022, sẽ quy tụ khoảng 170 Giám mục.

Cả hai khóa sẽ có sự tham gia của một nhóm Giám mục thuộc Bộ các Giáo hội Đông phương, mà sau đó sẽ tiếp tục với các cuộc gặp gỡ do Bộ này tổ chức.

Tý Linh (theo Vatican News )
Nguồn: Trang Tin Xuân Bích Việt Nam