Clock-Time

Hiệp hành

/ 988 / Hiệp Hành

Kể chuyện hiệp hành

“Synod”, từ gốc Hy Lạp đã được dùng từ lâu, nhưng chưa đến một năm nay, được dịch ra Việt ngữ là “Hiệp hành”, không chỉ khó hiểu với những người Công giáo ít học, mà cả giới trí thức, có người cũng thấy xa lạ, ít muốn tiếp nhận. Nhưng đến lúc này, nó đã thân quen với mọi hạng người, cả những bà mẹ nhà quê cũng biết “họp hiệp hành”, “đi hiệp hành” với giáo phận.
/ 1045 / Hiệp Hành

Hoa trái của tiến trình Hiệp Hành trong ánh sáng của Công Đồng Giê-ru-sa-lem (Cv 15)

Hội Thánh mà Thượng Hội đồng Giám mục XVI hướng đến là một Hội Thánh không theo chiều kích từ trên xuống, nhưng từ dưới đi lên. Đây là một Hội Thánh hữu hình, cụ thể mà mọi thành phần dân Thiên Chúa đang sống và đã có kinh nghiệm. Đồng thời, đó cũng là một Hội Thánh tự xem mình có sự liên đới mật thiết với gia đình nhân loại trong sứ mạng cứu độ của mình
/ 817 / Hiệp Hành

ĐHY Hollerich: Giai đoạn đại lục tại Châu Âu tìm kiếm con đường hiệp hành

Đức Tổng Giám mục Gintaras Grušas và Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich trình bày về giai đoạn châu lục của Thượng hội đồng, một bước tiến trong tiến trình “đồng hành với nhau, nỗ lực trở thành một Giáo hội lắng nghe và gần gũi”.
/ 1496 / Hiệp Hành

Nhìn lại tương quan giữa Phẩm trật và Đặc sủng để hiệp hành

Công đồng nêu rõ tính chất ‘gắn liền’ của các đặc sủng trong đời sống của Giáo hội. Công đồng trình bày đặc sủng như là ‘ân sủng đặc biệt' mà Chúa Thánh Thần ban phát cho các tín hữu thuộc mọi cấp bậc trong Giáo hội tùy theo ý Ngài muốn, để làm cho họ ‘có đủ khả năng và sẵn lòng đảm nhận các công việc và nhiệm vụ khác nhau mưu ích cho việc canh tân, xây dựng và phát triển Giáo hội.’
/ 4088 / Hiệp Hành

Tài liệu làm việc cho Giai đoạn châu lục của Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành 2021-2024 Hot

Thượng Hội đồng đang tiến triển: chúng ta có thể mạnh mẽ khẳng định điều này sau một năm khai mạc. Trong phần đầu tiên của giai đoạn thỉnh ý, hàng triệu người trên khắp thế giới đã tham gia vào các hoạt động của Thượng Hội đồng: có người tham gia các cuộc gặp gỡ ở địa phương, có người cộng tác trong việc linh hoạt và điều phối các hoạt động ở nhiều cấp độ khác nhau, và có người trợ giúp bằng lời cầu nguyện
/ 1653 / Hiệp Hành

Hiệp hành Giai đoạn Châu lục - Hướng dẫn tiến hành cấp giáo phận

Khác với giai đoạn I, vốn huy động từng giáo xứ, ở giai đoạn II này, các giáo phận chỉ cần quy tụ một số nhóm với thành phần đa dạng. Những người này có thể đọc Tài Liệu Châu Lục và có thể tiến hành tiến trình phân định chung với nhau.
/ 1434 / Hiệp Hành

Phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về Truyền thông và Hiệp hành

Vatican: Đại hội toàn thể của Bộ Truyền thông Tòa thánh nhóm họp từ ngày 5-7/12/2022, các thành viên thuộc Bộ truyền thông đã đến Roma để tham dự. Nhân kỳ họp Đại hội toàn thể, Vatican News có buổi phỏng vấn với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, thành viên của Bộ.
/ 1671 / Hiệp Hành

Thượng hội đồng Giám mục - Giáo hội có chỗ cho tất cả mọi người

Đức Giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI từng nổi tiếng trong một bài phát biểu trước một nhóm giáo sĩ rằng vẻ đẹp vốn có của Giáo hội Công giáo là “tôn giáo của cả/ và” (both / and), nghĩa là có chỗ cho tất cả mọi người.