Clock-Time

Video Tài Liệu Chuẩn Bị Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI

Hội thánh của Thiên Chúa được triệu tập trong Thượng Hội đồng. Với tên gọi “Hướng tới một Hội thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”, con đường này sẽ khai mạc trọng thể vào các ngày 9-10 tháng 10 năm 2021 tại Rôma và vào ngày 17 tháng 10 sau đó tại mỗi Giáo hội đặc thù. 
TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC XVI

 
 

NỘI DUNG

00:00:00 Hướng TỚI MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH (Số 1-3)
00:07:50 I. LỜI KÊU GỌI CÙNG NHAU CẤT BƯỚC HÀNH TRÌNH
00:17:06 II. MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH TỪ NỀN TẢNG
00:27:27 III. LẮNG NGHE KINH THÁNH
00:28:57 Chúa Giêsu, đám đông, các Tông đồ
00:36:03 Một động năng kép của sự hoán cải: Phêrô và Cornêliô (Cv 10)
00:41:01 IV. HIỆP HÀNH BẰNG HÀNH ĐỘNG: NHỮNG NẺO ĐƯỜNG THỈNH Ý DÂN CHÚA
00:42:35 Câu hỏi căn bản 00:44:10 Các biểu hiện khác nhau của tính hiệp hành
00:48:59 Mười chủ đề cốt lõi cần được khám phá
00:58:34 Đóng góp cho cuộc thỉnh ý

DOWNLOAD:

 
- File PDF
- File WORD
- File AUDIO