Clock-Time

CÁO PHÓ Nữ tu MARIE HERVÉ NGUYỄN THỊ TUA | Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Nữ Tu MARIE HERVÉ NGUYỄN THỊ TUA đã được Chúa gọi về lúc 06g50 sáng Thứ Ba ngày 28 tháng 03 năm 2023. Nghi thức nhập quan lúc 17g30 Thứ Ba ngày 28 tháng 03 năm 2023. Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 05g00 Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023. Tại Nguyện Đường Hội dòng – 396 CMT8, Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
396 CMT8, Phú Cường,Tp.TDM, Bình Dương
ĐT : 0274 382 4915
Email : cdm.phucuong@gmail.com

CÁO PHÓ Nữ tu MARIE HERVÉ NGUYỄN THỊ TUA | Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường | hiệp thông Loan bao Tin mừng,

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH
Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
Trân trọng kính báo

Nữ tu : MARIE HERVÉ NGUYỄN THỊ TUA

Sinh ngày : 13.11.1936 ; tại Phương Phú

Vào Dòng : 08.12.1953

Khấn Dòng : 11.10.1958

Đã được Chúa gọi về lúc 06g50 sáng Thứ Ba ngày 28 tháng 03 năm 2023,

tại Nhà Nghỉ dưỡng Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Khấn Dòng : 65 năm

Hưởng thọ : 87 tuổi

Nghi thức nhập quan lúc 17g30 Thứ Ba ngày 28 tháng 03 năm 2023.

Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 05g00 Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023.

Tại Nguyện Đường Hội dòng – 396 CMT8, Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Sau đó An Táng tại Đất Thánh Bến Sắn.

Chúng con kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và thân nhân hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Marie Hervé được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội dòng

Nữ tu Marie Thérèse Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tổng Phụ trách