Clock-Time

HTMV Khoá 10

/ 978 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Mt 25-41-46: Đức Giêsu nói về ngày Người sẽ trở lại vũ trụ để phán xét mọi người. Ngày đó ta quen gọi là ngày cánh chung, và Người cho ta hiểu các việc xảy ra trong ngày đó qua bài Tin Mừng hôm nay...
/ 470 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Lc 13: 18-21: Qua bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca ghi lại dụ ngôn về hạt cải và men trong bột để trìng bày về sức mạnh lan tràn và làm biến đổi Nước Trời...
/ 437 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên B

Tin mừng Mt 8: 28-34: Qua phép lạ trừ quỷ này, chúng ta thấy con người đang bị ma quỷ khống chế do tội tổ tông và tội riêng của mỗi người, Chúa Giê-su đã đến đảo ngược tình thế. Người đến với vai trò cứu thế, đến để tiêu diệt nước của ma quỷ và khai mạc thời thiên sai, thời cứu độ muôn dân...
/ 675 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 25-41-46: Đức Giêsu nói về ngày Người sẽ trở lại vũ trụ để phán xét mọi người. Ngày đó ta quen gọi là ngày cánh chung, và Người cho ta hiểu các việc xảy ra trong ngày đó qua bài Tin Mừng hôm nay...
/ 873 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 18-21: Qua bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca ghi lại dụ ngôn về hạt cải và men trong bột để trìng bày về sức mạnh lan tràn và làm biến đổi Nước Trời...
/ 779 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXI Thường Niên A

Tin mừng Mt 16: 13-20: Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa nhật này mời gọi chúng ta suy tư về mầu nhiệm và quyền bính của Hội thánh. Hội thánh chính là gia đình của Thiên Chúa, là nơi qui tụ mọi người trở nên con cái Chúa. Mọi quyền bính trong Hội thánh đều được thừa ủy từ chính Thiên Chúa, nhằm để phục vụ con người, phục vụ công trình loan báo Tin mừng và mưu cầu lợi ích đức tin cho nhân thế...
/ 675 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên A

Tin mừng Mt 13: 16-17: Danh thánh Gio-A-Kim và An-Na được gặp thấy lần đầu tiên trong một tác phẩm nguỵ thư được viết để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria vào khoảng năm 200. Danh thánh bà An-na (Hanna) gợi cho chúng ta nhớ đến người mẹ của ngôn sứ Sa-mu-en...
/ 1245 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 10: 24-33: Anh em đừng sợ... Đừng sợ những kẻ giết thân ác mà không giết được linh hồn... Anh em đừng sợ... Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ...