Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 82 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tin mừng Tin mừng Lc 1: 26-38: Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, có nghĩa là Đức Mẹ không mắc tội tổ tông, và do đó không có những tội riêng nữa.Theo luật chung, loài người ai cũng đều phải liên đới trách nhiệm với tội tổ tông do E-dam và E-va: "Đời cha ...

/ 63 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 9: 35-37;10: 1.6-8: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng tavề việc Thiên Chúa tỏ bày lòng yêu thương nhân loại qua việc sai các Tông Đồ đi thực tập truyền giáo......

/ 77 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 7: 21.24-27: Đức Giê-su đưa ra nguyên tắc để đo lường sự hoàn thiện của người môn đệ, đó là ta có sống đúng ý Thiên Chúa hay không......

/ 98 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 15: 29-37: Qua bài Tin Mừng này, Thánh Mát-thêu kể lại việc Đức Giê-su chữa lành nhiều bệnh nhân và hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, để trình bày sứ vụ cứu thế và mục tử của Người......

/ 116 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ BảyTuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Mt 4: 18-22: Bài Tin Mừng thuật lại ơn gọi như sau: Chúa Giêsu "thấy" những người này: Người kêu gọi họ bỏ tất cả và đi theo Người. Họ cũng không tìm lý do và cũng không sợ khó khăn. ...

/ 137 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 12-19:Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên nhẫn chịu đựng, thì anh em mới giữ được mạng sống mình......

/ 147 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 5-11: Đức Giêsu mới bảo: "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó, sẽ có ngày bị tàn phá, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào"......

/ 221 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 1-4: Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia có tiền dư bạc thừa, mới đem bỏ vào mà dâng cúng, chứ bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà ta có để nuôi ...