Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 1696 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay B

Tin mừng Lc 6: 36-38: Bài tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu dạy các Tông đồ: trong đời sống cộng đoàn phải có tinh thần từ tâm với anh em...
/ 1641 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 5: 43-48: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chung ta về lòng yêu thương, quảng đại, bao dung của Thiên Chúa đối với tội nhân biết ăn năn hối cải; nhờ đó thúc đẩy chúng ta trong Mùa Chay này...
/ 845 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 5: 20-26: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đề cao đức công chính của người môn đệ và dưạ trên điều răn thứ năm, chớ giết người, Người sửa đổi tục lệ trong đời sống cộng đoàn...
/ 1815 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 6: 7-15: Bài Tin Mừng hôm qua hoàn toàn nhắm đến "đời sống"cụ thể, đến "hành động" thực tiễn, hôm nay Đức Giêsu nhắc nhở ta một trong những chiều kích cốt yếu của đời sống thâm sâu hơn: đó là cầu nguyện...
/ 1616 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Lễ Tro

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại ba loại tính xấu phô trương: khi bố thí, cầu nguyện và chay tịnh, để răn dạy chúng ta khi làm việc đạo đức phải kín đáo...
/ 1934 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 24-30: Đức Giêsu liền nói với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi". Khi bà về đến nhà, thì thấy con gái nhỏ nằm trên gường và quỷ đã xuất rồi...
/ 1288 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 14-23: Chính trong trạng thái tinh thần này mà ta phải đọc các bản văn: đây không phải là các sách "lịch sử", cũng không phải là các sách "khoa học". Đừng tìm ở đó câu hỏi "làm sao" con người đã được tạo dụng lẫn "làm sao" mà họ phạm tội. Hãy tìm ở đó chính "ý nghĩa" sự hiện hữu của chúng ta và câu trả lời cho những cái "tại sao" cốt yếu nhất mà mọi người đặt ra...
/ 1187 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 1-13: Bài Tin Mừng hôm nay, qua việc tranh luận với các biệt phái và kinh sư về việc rửa tay trước khi ăn, Hội Thánh muốn nhắn nhủ chúng ta đừng quá lo lắng tuân giữ những tập tục loài người mà sao lãng tuân giữ các giới luật của Chúa…