Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 217 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

Tin mừng Lc 6: 36-38: Bài tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu dạy các Tông đồ: trong đời sống cộng đoàn phải có tinh thần từ tâm với anh em......

/ 110 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay A

Tin mừng Mt 5: 43-48: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chung ta về lòng yêu thương, quảng đại, bao dung của Thiên Chúa đối với tội nhân biết ăn năn hối cải; nhờ đó thúc đẩy chúng ta trong Mùa Chay này......

/ 123 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

Tin mừng Mt 5: 20-26: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đề cao đức công chính của người môn đệ và dưạ trên điều răn thứ năm, chớ giết người, Người sửa đổi tục lệ trong đời sống cộng đoàn......

/ 94 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay A

Tin mừng Mt 6: 7-15: Bài Tin Mừng hôm qua hoàn toàn nhắm đến "đời sống"cụ thể, đến "hành động" thực tiễn, hôm nay Đức Giêsu nhắc nhở ta một trong những chiều kích cốt yếu của đời sống thâm sâu hơn: đó là cầu nguyện......

/ 184 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Lễ Tro

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại ba loại tính xấu phô trương: khi bố thí, cầu nguyện và chay tịnh, để răn dạy chúng ta khi làm việc đạo đức phải kín đáo......

/ 124 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 8: 1-10: Trong hai trình thuật, tác giả dùng những từ, thành ngữ giống nhau hay tương đương để miêu tả những động tác của Đức Giê-su khi Người làm phép lạ: cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ....

/ 112 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 7: 31-37: Chúa chữa lành cho một người vừa câm vừa điếc để tỏ bày việc Chúa Giê-su đến cứu độ nhân loại bằng cách chữa khỏi bệnh điếc tâm hồn để sớm có thể nghe lời Chúa và chữa bệnh câm tâm hồn để có thể tuyên xưng đức tin trong việc ca ...

/ 275 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 7: 24-30: Đức Giêsu liền nói với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi". Khi bà về đến nhà, thì thấy con gái nhỏ nằm trên gường và quỷ đã xuất rồi......