Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 135 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 9: 1 - 6: Qua bài Tin Mừng này, chúng ta nhận ra ý nghĩa người tông đồ: Chúa gọi: "Gọi mười hai ông đến". Chúa ban quyền: "Người ban cho các ông năng lực và quyền phép …".  Chúa sai đi: "Người sai các ông đi giảng".  Nội dung rao giảng: "Nước Thiên Chúa"...
/ 148 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 8: 19-21: Dựa vào mối liên hệ gia đình tự nhiên: Đức Mẹ và bà con đến gặp Chúa, Đức Giêsu đã giới thiệu về gia đình thiêng liêng, gồm những ai nghe và thực hành Lời Chúa...
/ 148 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXV Thường Niên A

Tin mừng Mt 20: 1-16: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn ông chủ thuê thợ làm vườn nho, để trình bày việc vào Nước Trời không phải là một món tiền lương do công lao của con người, nhưng là một ơn nhưng không do lòng nhân lành của Thiên Chúa ban cho...
/ 146 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 7: 31-35: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê-su phê phán thế hệ của con người, cụ thể là thái độ lãnh đạm và chống đối các luật sĩ và biệt phái đối với ông Gio-an Tiền Hô và với Người...
/ 108 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 18: 21-35: Trong đoạn văn này, Chúa Giêsu nhấn ngạnh đến việc thường xuyên tha thứ, chứ không đến các điều kiện cụ thể để được thứ tha. Nhưng trong đoạn song song Lc 17, 3-4, Người lại bắt việc tha thứ lệ thuộc lòng hối cải. Tại sao đòi buộc điều kiện cụ thể ấy?...
/ 128 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 6: 43-49: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho các môn đệ phương pháp để phân biệt kẻ xấu người tốt , đó là dựa vào cách ăn ở và việc làm mà đánh giá người tốt kẻ xấu...
/ 117 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Tin mừng Mt 1: 18-23: Đặt bài tin mừng này vào ngày lễ mừng sinh nhật đức mẹ, phụng vụ muốn chúng ta suy niệm về ý nghĩa, giá trị và hiệu quả của lời chúa qua bài tin mừng này để bày tỏ niềm vui mừng và cảm mến đối vời đức trinh nữ Maria, Mẹ của Đấng Cứu Thế...