Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 337 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh C

Tin mừng Ga 6: 60-69: Bài Tin Mừng hôm nay nói về phản ứng của thính giả khi nghe Đức Giêsu giảng về Bánh Hằng Sống. Chúng ta nhìn ngắm từng loại phản ứng để nhận thức về mình đối với Chúa và bí tích Thánh Thể...
/ 809 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh B

Tin mừng Ga 6: 60-69: Bài Tin Mừng hôm nay nói về phản ứng của thính giả khi nghe Đức Giêsu giảng về Bánh Hằng Sống. Chúng ta nhìn ngắm từng loại phản ứng để nhận thức về mình đối với Chúa và bí tích Thánh Thể...