Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 509 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh C

Tin mừng Ga 16: 16-20: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu loan báo trước cho các môn đệ biết Người sẽ trở lại. Và Người trở lại để sự buồn rầu của các ông biến thành niềm vui...
/ 1177 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh B

Tin mừng Ga 16: 16-20: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu loan báo trước cho các môn đệ biết Người sẽ trở lại. Và Người trở lại để sự buồn rầu của các ông biến thành niềm vui...