Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 486 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Thường Niên A

Tin mừng Mc 9: 14-29: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê-su trừ quỷ và chữa lành bệnh động kinh cho một em bé để trình bày sứ vụ cứu thế của Người...
/ 422 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh C

Tin mừng Ga 21: 20-25: Bài Tin Mừng hôm nay là kết thúc Tin Mừng thánh Gio-an, trình bày về Gio-an sẽ là chứng tá thường trực trong Hội Thánh Chúa cho đến tận thế sách Tin Mừng của ông...
/ 665 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VII Thường Niên C

Tin Mừng Mc 9: 41-50 Đức Giêsu nói đến phẩm chất người "môn đệ": "họ thuộc về Đức Kitô". Người tín hữu nhỏ bé nhất, người môn đệ tầm thường nhất, cũng tiêu biểu cho Đức Giêsu Kitô.
/ 1140 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VII Thường Niên C

Tin mừng Mc 9: 30-37: Chúa Giêsu và các môn đệ đi ngang qua xứ Galilêa, và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta"...
/ 691 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Thường Niên C

Tin mừng Mc 9: 14-29: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê-su trừ quỷ và chữa lành bệnh động kinh cho một em bé để trình bày sứ vụ cứu thế của Người...
/ 2448 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 11: 27-33: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc tranh luận giữa các thượng tế, kinh sư và biệt phái với Đức Giê-su về quyền của Người...
/ 1381 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabeth

Tin mừng Lc 1: 39 – 56: Tin mừng của Thánh lễ hôm nay cho biết: khi thăm viếng người chị họ là bà Elisabet, Đức Maria ở lại với bà "khoảng chừng ba tháng". Chính vì thế lễ mừng hôm nay nằm trong ba tháng tính từ ngày lễ Truyền Tin (25/3) đến ngày sinh nhật của Gioan tiền sứ (24/6)...
/ 1139 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 10: 32-45 Các môn đệ đang trên đường Giêrusalem và Đức Giêsu dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi...