Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 611 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

Tin Mừng Lc 1: 57- 66. 80: Hôm nay Giáo hội mừng trọng thể lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy Giả. Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả, từ khi thụ thai đền sinh ra và chết đi đã làm cho bao người bất ngờ...
/ 716 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên B

Mt 6: 19-23 Anh em đừng tích trữ của cải dưới đất, nơi mồi mọt đục nát, nơi trộm cắp đào ngạch và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ của cải trên trời...