Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 677 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 19:45-48: Bài tin mừng hôm nay, qua việc Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán, và việc giảng dạy trong đền thờ, dạy chúng ta phải biết phụng thờ Thiên Chúa cách xứng đáng khi chúng ta đến nhà thờ.

/ 690 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXIX Thường Niên B

Tin Mừng Mc 10: 35-45: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu dạy các tông đồ bài học khiêm nhường.....

/ 792 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 10: 17-27: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu mời gọi người thanh niên giàu có từ bỏ của cải để theo Người, vì của cải là trở ngại cho những ai muốn vào Nước Trời. Đồng thời Người cũng hứa ban phần tưởng bội hậu cho những ai bỏ mọi sự mà theo Người....

/ 723 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối Tin Mừng Chúa nhật trước thuật lại việc Chúa Giêsu giáo huấn các Tông đồ . Trong bài này kể lại câu chuyện sau khi khiển trách Gioan về tội ganh tị .