Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 440 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Thường Niên B

Tin Mừng Mc 1: 14-20 Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Mác-cô ghi lại cách tóm tắt về hoạt động rao giảng của Đức Giê-su và việc Người tuyển chọn các môn đệ đầu tiên.
/ 496 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Lc 5: 12-16 Bài tin mừng hôm nay nói lại Đức Giêsu chữa lành cho một người bị phong hủi để trình bày sứ vụ cứu Thế của Người và Người phá rào ngăn cách để đến với những người bị bỏ rơi.

/ 514 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Mc 6:45-52: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại phép lạ Chúa đi trên mặt để trình bày việc Người lấy uy quyền chế ngự thiên nhiên hầu củng cố niềm tin cho các môn đệ .

/ 1090 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Mc 6: 34-44 Bài tin mừng hôm nay ghi lại phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất để tỏ bày vai trò mục tử của Đức Giêsu đối với dân Người.

/ 485 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm, Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin Mừng Ga 1:1-18 Thiên Chúa ở giữa loài người. Thiên Chúa đang hành trình trên con đường của chúng ta... Thiên Chúa đang ở góc phố của tôi . Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi.

/ 616 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần I Mùa Vọng B

Tin mừng Lc 10: 21-24:  Bài Tin Mừng này ghi lại lời Đức Giê-su vui mừng loan báo rõ ràng tương quan giữa Người với Chúa Cha, và cho thấy ân phúc lớn lao dành cho những ai mạc khải về tương quan đó.

/ 422 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21:21-28: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh tượng biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chớ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các tinh tú bầu trời sẽ bị lay chuyển".

/ 265 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên A

Tin mừng Lc 11: 15-26: Bài Tin Mừng này trình bày cho chúng ta về việc Đức Giêsu thi hành sứ vụ cứu thế của Người qua việc Người trừ một qủi câm, để mời gọi chúng ta phải có thái độ dứt khoát chọn lựa : về phe ma quỷ thì sẽ bị khốn khổ và tin nhận Đức Giêsu thì được hạnh phúc.